Klachtenformulier

Amnesty Nederland heeft een klachtenprocedure. Gebruik onderstaand formulier om een klacht naar ons te sturen. Binnen twee weken ontvang je een reactie.

Let wel: je kunt uitsluitend een klacht indienen over Amnesty International. Je kunt geen klacht indienen die betrekking heeft op andere organisaties en instanties of personen. Die klachten worden niet in behandeling genomen door Amnesty International.

  • Gegevens
  • Adresgegevens
  • Klacht