Verklaring Amnesty Nederland naar aanleiding van berichtgeving gevechtstactieken Oekraïense leger (update)

Update 15 augustus 2022

Naar aanleiding van onderstaande verklaring geven we een update van de laatste stand van zaken.

Er hebben bij de publicatie van het onderzoek door Amnesty International grote onzorgvuldigheden plaatsgevonden. Ten eerste is de impact van de publicatie onderschat. Door de drang om snel te publiceren, is er onvoldoende stilgestaan bij de impact die deze publicatie op dit moment zou hebben. 

Ten tweede is in het persbericht onvoldoende duidelijk gemaakt dat Rusland in dit conflict de agressor is, en had Amnesty de eigen, zeer uitgesproken eerdere publicaties over door Rusland gepleegde oorlogsmisdaden nog duidelijker voor het voetlicht moeten brengen.

En ten derde is het effect onderschat wat het uitbrengen van de bevindingen zou hebben op onze Oekraïense Amnesty-collega’s. Daarmee zijn ze in een onmogelijke positie en ook in gevaar gebracht. Ook de impact op een aantal Amnesty-afdelingen wereldwijd is groot geweest.

Voor die grote onzorgvuldigheden bieden wij als Amnesty Nederland onze oprechte excuses aan. Wij vinden ook dat die excuses namens de hele Amnesty-beweging aangeboden zouden moeten worden.

Een aantal van onze Oekraïense Amnesty-collega’s heeft aangegeven te vertrekken bij Amnesty. Dat doet heel veel pijn en we hebben veel respect voor deze moedige en begrijpelijke stap. Amnesty Nederland heeft een aantal Oekraïense collega’s de afgelopen maanden opvang geboden. Wij blijven ze steunen, ook als ze niet meer bij Amnesty werken.

De afgelopen week is er binnen Amnesty International uitgebreid overleg geweest. Wij vinden het goed en van groot belang dat door ons hoofdkantoor een onderzoek in gang wordt gezet naar de gebeurtenissen van de afgelopen weken. 

En daarnaast blijven we strijden tegen mensenrechtenschendingen in de oorlog in Oekraïne en wereldwijd. Daar gaan we onverminderd mee door.

##

Op donderdag 4 augustus 2022 verspreidden we een door Amnesty wereldwijd gepubliceerd persbericht waarin kritiek wordt geuit op de gevechtstactieken van het Oekraïense leger. Naar aanleiding van dat persbericht zijn we de afgelopen dagen door veel mensen benaderd die hun bezorgdheid over dit bericht hebben geuit. De zorgen richten zich met name op de conclusies van het onderzoek en op de vraag of we met dit persbericht de Russische propaganda niet teveel in de kaart spelen.

We betreuren het ten zeerste dat er reden tot bezorgdheid is gegeven en hechten eraan te benadrukken dat dit persbericht geenszins de oorlogsmisdrijven gepleegd door agressor Rusland legitimeert. In de afgelopen maanden hebben we herhaaldelijk onderzoeken gepubliceerd waarin we steeds de oorlogsmisdrijven gepleegd door het Russische leger hebben veroordeeld. Onze kritiek op het Oekraïense leger staat ook in geen verhouding tot de massale oorlogsmisdrijven van de Russische strijdkrachten, waaronder verkrachting, marteling, executie en het systematisch beschieten van burgerdoelen.

We willen hierbij ook aangeven dat we het zeer betreuren dat onze dappere collega’s van Amnesty Oekraïne door dit persbericht in een heel lastige positie zijn gebracht. Amnesty Nederland heeft een deel van hen de afgelopen maanden opvang geboden. Een aantal van hen heeft aangegeven te vertrekken bij ons als wereldwijde beweging. We hebben veel respect voor deze moedige en begrijpelijke stap. We wensen hen heel veel sterkte en alle goeds in de komende periode en zullen alles doen om hen verder te ondersteunen.

Zie hier een compleet overzicht van onze onderzoeken in Oekraïne.

Meer over dit onderwerp