De grens tussen Mexico en de Verenigde Staten
© Alli Jarrar/Amnesty International

Regering Trump misbruikt pandemie om asielzoekers te weren

Regering Trump misbruikt pandemie om asielzoekers te weren

Volgens berichten in The New York Times is de regering-Trump van plan nieuwe regels in te stellen waarmee asielzoekers kunnen worden teruggestuurd die Amerika bij de grens aan Mexico proberen binnen te komen. Dit zou nodig zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan.

‘Het tegenhouden van asielzoekers die uit Mexico komen, heeft niets te maken met bescherming tegen het coronavirus,’ zegt Charanya Krishnaswami van Amnesty Amerika. ‘President Trump zaait angst om een racistisch en discriminerend beleid te rechtvaardigen dat alleen als doel heeft om mensen die veiligheid zoeken te demoniseren.’

Trump komt verplichtingen niet na

‘De regering-Trump kan niet opeens besluiten dat het haar verplichtingen niet meer nakomt voor mensen die veiligheid zoeken. Het tegenhouden van asielzoekers druist in tegen zowel binnenlandse als internationale verplichtingen van de regering,’ zegt Krishnaswami. ‘Een vergelijkbaar inreisverbod uit 2018 werd al snel onwettig verklaard omdat het een flagrante schending is van het recht om asiel aan te vragen.’

De Amerikaanse regering heeft al tienduizenden asielzoekers naar Mexico teruggestuurd. Zij lopen hierdoor het risico slachtoffer te worden van ontvoering, marteling en andere schendingen van mensenrechten.

Amnesty’s oproep

Amnesty Amerika heeft samen met Human Rights First en Physicians for Human Rights een brief gestuurd naar de gouverneurs en verantwoordelijken voor de volksgezondheid van dertien staten. Zij roepen op om druk uit te oefenen op de federale regering met als doel vastgezette immigranten vrij te laten. Ook vragen de organisaties aan het waarnemend hoofd van het departement voor Binnenlandse Veiligheid om asielzoekers en immigranten vrij te laten die onder slechte omstandigheden worden gevangengehouden.

Tijdens de corona-crisis moet de regering de gezondheid van alle mensen beschermen. Ook moet zij ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot medische zorg in plaats van mensen willekeurig terug te sturen of mensen op te sluiten in onhygiënische, overvolle centra waar de medische zorg onder de maat is.