Update voor collectanten januari 2021

Update voor collectanten januari 2021

Namens het gehele collecteteam wensen we je een heel mooi, gelukkig en vooral gezond 2021. Samen gaan we ons ook dit jaar weer inzetten voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven!

© Amnesty International

Collecte 2021

Heb je vragen over collecteren in coronatijd, kijk op onze speciale pagina met veelgestelde vragen.

Afspraken maken

De coördinator of het wijkhoofd neemt contact met je op. Jullie bespreken dan waar en op welke dagen jij gaat collecteren. En jullie spreken af wanneer jij je collectebus, legitimatiebewijs en andere materialen kunt ophalen. Heb je vragen over de collecte? Lees onze speciale pagina.

© Amnesty International

Collectantenpagina

Op de collectantenpagina kun je een digitale collectebus aanmaken die je vervolgens weer heel makkelijk kunt delen op alle sociale media. Ook de opbrengsten van giften op je persoonlijke iDeal QR-code kun je direct terugzien op die pagina evenals je contante opbrengst na afloop van de collecte. En jouw iDeal QR-code kun je digitaal delen. Hoe je dat doet lees je begin maart op je collectantenpagina.

Wijkhoofden en coördinatoren

Laat het aan je coördinator of wijkhoofd weten als je geïnteresseerd bent om te helpen, mogelijk kunnen ze best wat hulp gebruiken. De collectanten in gebieden waar we de

organisatie niet rond krijgen, zullen we apart per mail benaderen. Je kunt je ook rechtstreeks bij ons aanmelden als wijkhoofd of coördinator.