© REUTERS/Omar Sobhani

Uitzetttingen naar Afghanistan onverantwoord

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt vandaag in een uitspraak dat, hoewel de veiligheidssituatie in Afghanistan als geheel “zorgelijk” is, Afghaanse asielzoekers geen recht hebben op asiel enkel vanwege het feit dat zij uit dit land komen. Als gevolg van deze uitspraak dreigt de staatssecretaris de Afghanen wiens verzoek is afgewezen op korte termijn uit te zetten naar Afghanistan. Een coalitie van 9 kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van deze uitspraak. Zij benadrukken dat uitzettingen naar Afghanistan levensgevaarlijk zijn, en dat het volstrekt onverantwoord is om hier mee door te gaan.

Deze uitspraak betekent dat niet het land van herkomst alleen, maar andere factoren bepalend zijn in de asielprocedure. Dat geldt bijvoorbeeld voor alleenstaande vrouwen, atheïsten, of mensen die gevaar lopen vanwege de kwetsbare groep waar zij toe behoren of hun seksuele gerichtheid. Maar in de praktijk gaat Nederland ook erg streng om met deze individuele beschermingsgronden. Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met de specifieke risico’s die (teruggekeerde) kinderen in Afghanistan lopen. De coalitie benadrukt dat iedere Afghaanse vluchteling gevaar loopt bij terugkeer.

In de overvolle ontheemdenkampen zijn kinderen gestorven door de mensonterende omstandigheden en vrieskou. Uit recent onderzoek blijkt dat driekwart van de teruggekeerde Afghanen opnieuw is gevlucht. Nederland is in verhouding tot andere Europese landen ontzettend streng in de beoordeling van asielaanvragen van Afghaanse vluchtelingen. Zo krijgen Afghaanse vluchtelingen in Italië in 92% en in Frankrijk in 84% van de gevallen bescherming. In Nederland is dat slechts 35%.

Op een na geweldadigste land ter wereld

Afghanistan is, volgens de Global Peace Index, na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld. De VN-Veiligheidsraad betitelt Afghanistan sinds eind 2017 ook als ‘een land in oorlog’. Verschillende gewapende groeperingen zijn actief in grote delen van het land. Vanuit alle delen van het land zijn mensen op de vlucht. De kranten staan bol van berichtgeving over bloedige bomaanslagen en ernstige mensen- en kinderrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag. Vandaag nog vielen bij een aanslag in Kabul 29 doden en 56 gewonden.

Ondanks de verslechterde situatie in Afghanistan en de roep uit de samenleving en de Tweede Kamer om de ogen niet te niet te sluiten voor de extreme onveiligheid in Afghanistan, heeft staatssecretaris Harbers het beschermingsbeleid voor Afghanen tot nu toe niet verbeterd. Daarom doen 9 kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties in reactie op deze uitspraak een klemmend beroep op de staatssecretaris om voorbij de papieren werkelijkheid te kijken en Afghanen niet terug te sturen naar hun land waar ze hun leven niet zeker zijn.

Ondertekend door:

Amnesty International
Defence for Children
INLIA
PAX
Kerk in Actie
Save the Children
Stichting LOS
Unicef Nederland
VluchtelingenWerk Nederland

Meer over dit onderwerp