In een nieuwe uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt Turkije op 11 juli 2022 veroordeeld omdat het een eerdere uitspraak van het Hof in 2019 niet heeft uitgevoerd. Toen eiste het Hof de onmiddellijke vrijlating van Osman Kavala
© Kerem Uzel/Narphotos

Turkse rechtbank handhaaft levenslange vonnis tegen Osman Kavala en vier andere Gezi-beklaagden

In Turkije besloot het hoogste gerechtshof om de ​​levenslange gevangenisstraf tegen Osman Kavala en de celstraffen van 18 jaar tegen Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden en Tayfun Kahraman te handhaven.

‘Dit weerzinwekkende besluit is een wrede, politiek gemotiveerde klap voor de mensenrechten’, zegt Ruth Tanner van Amnesty International. ‘Hoewel dit in feite het einde kan betekenen van de beroepsprocedure voor Osman Kavala, vormt het oordeel van de rechter ook het begin van een nieuwe fase van onze campagne om zijn vrijlating te eisen, en die van Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden en Tayfun Kahraman.’

Levenslang zonder enig bewijs

De beslissing van het Hof van Beroep tart alle logica, aangezien de autoriteiten herhaaldelijk hebben nagelaten enig bewijs te leveren om de ongegronde beschuldigingen te onderbouwen. Het laat zien dat het Gezi-proces alleen maar diende als een poging om critici het zwijgen op te leggen.

Uitspraken Europees Hof genegeerd

Met deze rechterlijke beslissing ondermijnt deze Turkse rechtbank openlijk de bescherming die het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) biedt. Het EHRM ziet toe op de naleving van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Het Verdrag garandeert onder meer het recht op een eerlijk proces en het recht op de vrijheid van meningsuiting. Het verbiedt onmenselijke of vernederende straffen en behandelingen en willekeurige en onwettige vrijheidsontneming. De Turkse autoriteiten negeren uitspraken van het EHRM om mensen vrij te laten die ten onrechte gevangenzitten.

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa heeft herhaaldelijk opgeroepen tot de vrijlating van Osman Kavala, in overeenstemming met de uitspraak van het EHRM. Turkije heeft dit juridisch bindende besluit genegeerd en geweigerd hem vrij te laten. Dat leidde ertoe dat de zaak werd terugverwezen naar het Europese Hof en een inbreukprocedure werd gestart.

Vonnis drie beklaagden nietig verklaard

Op 25 april 2022 werd Osman Kavala (66) tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld naar verluid vanwege ‘een poging om met geweld de regering af te zetten’. Zeven andere verdachten kregen 18 jaar cel opgelegd vanwege medeplichtigheid. Amnesty is verheugd over het feit dat de veroordelingen van drie beklaagden – Mücella Yapıcı Hakan Altınay en Yiğit Ali Ekmekçi – nietig zijn verklaard. De aanklacht met betrekking tot hun zaak zal worden teruggestuurd naar de lagere rechtbank om in aanmerking te komen voor een nieuw proces.

Achtergrond

Kavala werd in oktober 2017 opgepakt. Media die een smaadcampagne tegen hem waren begonnen, berichtten dat Kavala de Gezipark-protesten in Istanbul had gefinancierd en geprobeerd had ook in andere steden demonstraties te ontketenen. In 2013 protesteerden honderdduizenden mensen tegen de plannen om in het Gezipark een winkelcentrum te bouwen. Niet veel later keerden de demonstranten zich tegen het autoritaire beleid van de toenmalige premier en huidige president Erdoğan. Die protesten werden met veel geweld neergeslagen.

 

Lees het interview met Osman Kavala in ons mensenrechtenmagazine Wordt Vervolgd.

Meer over dit onderwerp