Demonstranten protesteren tegen president Kais Saied van Tunesië die steeds minder respect heeft voor de mensenrechten in zijn land
© AFP via Getty Images

Tunesië: veroordeling Ghannouchi markeert agressief optreden tegen oppositie Saied

De Tunesische rechtbank heeft oppositieleider Rached Ghannouchi veroordeeld tot een gevangenisstraf op grond van de antiterrorismewet van Tunesië. Dit wijst op een intensivering van de campagne tegen de grootste partij van het land, waarbij hard wordt opgetreden tegen dissidenten en vermeende critici van president Kais Saied.

Op 15 mei 2023 veroordeelde de antiterrorismerechtbank van Tunesië de leider van de oppositiepartij Ennahda, Rashed Ghannouchi, tot een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete in verband met opmerkingen die hij maakte tijdens een begrafenis vorig jaar. ‘De Tunesische autoriteiten gebruiken steeds vaker onderdrukkende, vaag geformuleerde wetten voor de onderdrukking en om dissidenten en oppositieleden te arresteren en in sommige gevallen te vervolgen’, zegt Rawya Rageh van Amnesty International.

‘De Tunesische autoriteiten gebruiken steeds vaker onderdrukkende, vaag geformuleerde wetten voor de onderdrukking en om dissidenten en oppositieleden te arresteren en in sommige gevallen te vervolgen’, zegt Rawya Rageh van Amnesty International.

‘De veroordeling van Rashed Ghannouchi laat zien dat mensenrechten en de oppositie steeds vaker worden onderdrukt en dat is een zeer zorgwekkend patroon. De veroordeling van de leider van de grootste politieke partij van het land naar aanleiding van openbare opmerkingen van een jaar geleden – waarmee hij alleen maar gebruik maakte van zijn recht op vrijheid van meningsuiting – is een andere indicatie van de politieke motieven achter deze voortdurende vervolgingen.’

Vervolging

Tijdens een begrafenis op 22 februari 2022 prees Ghannouchi de overledene als een ’moedige man’ die niet bang was voor ‘een heerser of tiran’. De antiterrorismerechtbank veroordeelde hem op basis van deze opmerkingen op 15 mei 2023, stelt zijn advocaat Zeineb Brahmi.

Er lopen nog meer onderzoeken tegen Ghannouchi, maar dit is het eerste vonnis tegen hem sinds de revolutie van 2011. De antiterrorismewet uit 2015 voorziet in een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf voor verklaringen die religieuze haat propageren.

Achtergrond

Eerder, op 17 april 2023, arresteerde de politie de 81-jarige Ghannouchi voor een andere zaak van ‘samenzwering tegen de staat’. Het onderzoek tegen hem en elf anderen loopt op grond van een wet die de doodstraf oplegt voor ‘pogingen om de aard van de staat te veranderen’. De rechter heeft Ghannouchi en twee andere verdachten in de zaak teruggezonden naar voorlopige hechtenis.

Op 18 april begonnen de autoriteiten met een uitgebreide huiszoeking in het hoofdkwartier van de Ennahda-partij in Tunis. Volgens een verklaring van de partij mochten ze in het hele land niet in hun kantoren vergaderen.

Sinds hij in 2021 noodbevoegdheden claimde, heeft president Saied wetsdecreten uitgevaardigd en een nieuwe grondwet aangenomen. Die geeft hem invloed geeft op de rechterlijke macht, inclusief de bevoegdheid om rechters op staande voet te ontslaan. Hij heeft ook wetsdecreten uitgevaardigd die zware gevangenisstraffen opleggen op basis van dubbelzinnige termen als “nepnieuws” en “geruchten”.

Tunesië heeft zowel Artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en artikel 9 van het Afrikaans Handvest voor de rechten van mensen en volkeren geratificeerd. Deze garanderen het recht op vrijheid van meningsuiting. Artikel 9 van het IVBPR en artikel 7 van het Afrikaans Handvest verplichten de Tunesische autoriteiten ook om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen.

Lees meer over Tunesië:

Meer over dit onderwerp