© Getty Images

Syrisch regeringsleger en gewapende oppositie gebruiken uithongering als oorlogswapen

Zowel het Syrische regeringsleger als de gewapende oppositie maken zich al sinds het begin van het conflict in Syrië schuldig aan het belegeren en uithongeren van burgers. Hiermee dwingen ze hen te kiezen tussen het verlaten van huis en haard of sterven. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Amnesty-rapport ´We leave or we die´: Forced displacement under Syria’s ‘reconciliation’ agreements.

Vanaf het begin van het gewapende conflict in Syrië belaagden de Syrische regering, en in minder mate, de gewapende oppositie burgers om controle terug te krijgen over de belegerde gebieden. Dit gebeurde door eten, water, medicijnen, brandstof, elektriciteit en contact met de buitenwereld tegen te houden en door hulpverleners de toegang tot de gebieden te ontzeggen.

Moeders vertelden hoe hun pasgeboren baby’tjes leden door gebrek aan moedermelk en melkpoeder. Een 30-jarige moeder uit Daraya: ‘Ik gaf haar borstvoeding, maar er was niet genoeg. Ze was erg zwak en ik kon niets doen. We hadden geen alternatieven, waardoor ze veel huilde, en ik kon er niets tegen doen… Hoe kan iemand die net een kind heeft gekregen en borstvoeding geeft op de been blijven met alleen maar soep?’

Burgerdoelwitten

Ook werden burgerdoelwitten, waaronder woningen en ziekenhuizen, opzettelijk gebombardeerd, onder meer met cluster-, vaat- en brandbommen. De Syrische regering en aan hen gelieerde milities vernietigden daarnaast lokale voedselvoorraden door landbouwgrond te verbranden in Daraya en Madaya. Uit analyse van satellietbeelden blijkt de landbouwproductie de afgelopen jaren enorm te zijn afgenomen.

Op het moment dat de bewoners van belegerde gebieden de wanhoop nabij waren kregen zij een ‘verzoeningsaanbod’. Dit kwam neer op de evacuatie van gewapende strijders en de massale uittocht van burgers. Tussen augustus 2016 en maart 2017 leidde dit tot het gedwongen vertrek van duizenden bewoners uit zes belegerde gebieden: Daraya, Oost-Aleppo, Al-Waer, Madaya, Kefraya en Foua.

Misdaden tegen de menselijkheid

Deze ‘geef je over of sterf’-strategie behelst systematische en wijdverbreide aanvallen op burgers. Dit zijn misdaden tegen de menselijkheid. Amnesty roept de Syrische regering en de gewapende oppositie op hier onmiddellijk mee te stoppen. Ook moeten landen samenwerken om een einde te maken aan de voortdurende straffeloosheid voor dergelijke misdrijven. Bij de wederopbouw van Syrië vraagt Amnesty invloedrijke landen, waaronder Rusland en China, om ervoor te zorgen dat financiële steun aan de getroffen gebieden niets afdoet aan het recht van de ontheemden op teruggave van hun huis, land en andere eigendommen. Ook moeten ze vrijwillig en veilig kunnen terugkeren.

Het rapport is gebaseerde op de getuigenissen van 134 mensen die Amnesty tussen april en september 2017 optekende. Deze mensen waren onder meer verdreven inwoners uit belegerde gebieden, hulpverleners, deskundigen, journalisten en medewerkers van de Verenigde Naties.