Demonstratie bij de Russische ambassade tegen de bombardementen op Aleppo
© Amnesty International

Syrië: executies in Aleppo zijn mogelijk oorlogsmisdrijven

Syrië: executies in Aleppo zijn mogelijk oorlogsmisdrijven

De Verenigde Naties hebben schokkende informatie gegeven over de buitengerechtelijke executie van tientallen burgers door het oprukkende Syrische regeringsleger in Oost-Aleppo.

De VN zeggen betrouwbaar bewijs te hebben dat zeker 82 burgers standrechtelijk geëxecuteerd zijn door leden van regerings- en geallieerde troepen. De meldingen dat burgers, onder wie kinderen, in koelen bloede in hun huizen zijn afgeslacht, zijn schokkend maar komen niet als een verrassing. Deze daden liggen in lijn met eerdere optredens van het Syrische regeringsleger. Zulke buitengerechtelijke executies zijn mogelijk oorlogsmisdrijven.

Hardvochtige minachting voor het lot van burgers

Gedurende het conflict hebben de Syrische troepen, gesteund door Rusland, herhaaldelijk een hardvochtige minachting getoond voor het internationaal humanitair recht en het lot van burgers laat hen volkomen koud. Uit strategische overwegingen waren burgers al eerder doelwit. Dit gebeurde tijdens militaire operaties en door het op grote schaal willekeurig vastzetten, martelen en laten verdwijnen van mensen. Als de regeringstroepen Oost-Aleppo in handen krijgen, is er een grote kans dat zij nog meer gruweldaden begaan tegen de duizenden burgers die daar vastzitten.

Toen het regeringsleger de afgelopen weken oprukte, vertelden burgers in Oost-Aleppo aan Amnesty-medewerkers dat ze voor wraak vreesden. Afgelopen week meldden de VN dat honderden mannen en jongens vermist worden in door de regering gecontroleerde gebieden.

De wereld kijkt toe hoe Aleppo een massagraf wordt

De laatste maanden keek de wereld, ook de VN-Veiligheidsraad, toe hoe dagelijks burgers werden afgeslacht en Oost-Aleppo in een massagraf veranderde. Dat de wereld toekijkt en niets doet bij zoveel onmenselijk leed is beschamend. Het is cruciaal dat onafhankelijke waarnemers worden ingezet zodat verzekerd wordt dat de burgerbevolking wordt beschermd en dat humanitaire hulp kan worden geboden.

Op dit moment kunnen gewonden niet worden geëvacueerd en riskeren mensen die proberen te vluchten hun leven. Amnesty roept alle partijen in het conflict op om iedereen die de stad wil verlaten een veilige doorgang te geven.