Een jongen uit de Jemenitische stad Taez staat in een gebouw dat gedeeltelijk verwoest is door een mortieraanval (3 februari 2016). Een coalitie onder aanvoering van Saudi-Arabië voert daar een oorlog tegen de Houthi's.
© Ahmad Al-Basha/AFP/Getty Images

Spanje moet wapenleveranties aan Saudi-Arabië stoppen

Spanje moet wapenleveranties aan Saudi-Arabië stoppen

Morgen beslist de regering in Spanje over het intrekken van vergunningen voor wapenleveranties aan Saudi-Arabië. Landen die wapens aan Saudi-Arabië leveren maken zich mogelijk schuldig aan medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Jemen, stelt Amnesty International.

Op 4 september kondigde de Spaanse regering aan dat ze de verkoop van 400 lasergeleide bommen aan Saudi-Arabië zou afblazen. Dit nadat er internationale verontwaardiging was ontstaan over een luchtaanval van de door Saudi-Arabië geleide coalitie op een schoolbus in Jemen, waarbij 40 kinderen gedood werden.

Maar op 12 september draaide Spanje de beslissing terug, met als argument dat “een contract gehonoreerd diende te worden.” Alle wapendeals met Saudi-Arabië die onder de vorige regering tot stand zijn gekomen, zijn de laatste weken opnieuw beoordeeld. Op woensdag 19 september wordt besloten over het al dan niet intrekken van bestaande vergunningen en het opschorten van nieuwe.

Geld of principes

‘Actievoerders hadden nauwelijks de tijd om zich te verheugen over het nieuws dat Spanje een grote wapenleverantie aan Saudi-Arabië had geannuleerd, toen de regering alweer op haar schreden terugkeerde om een rijke klant te paaien,’ zegt Steve Cockburn, onderdirecteur Global Issues bij Amnesty.

‘Wij roepen de Spaanse regering op om woensdag stelling te nemen en wapenleveranties voor gebruik in Jemen door Saudi-Arabië en andere leden van de coalitie op te schorten. Elke andere uitkomst betekent onmiskenbaar dat de Spaanse overheid meer geïnteresseerd is in het beschermen van haar financiële belangen dan in het beschermen van de levens van Jemenitische burgers.’
De Spaanse wet verbiedt wapenleveranties als er het vermoeden bestaat dat ze gebruikt kunnen worden voor mensenrechtenschendingen.

Voortslepend conflict

Een door Saudi-Arabië geleide coalitie voert sinds 2015 in Jemen een gewapend conflict tegen Houthi-rebellen. Er worden door alle betrokken partijen herhaaldelijk mensenrechten geschonden en oorlogsmisdaden begaan, waardoor burgers in het Arabische land het slachtoffer zijn van geweld, honger en ziektes.