Vrouwen protesteren in Slowakije tegen strengere regels voor abortus
© AI Slovakia

Slowaaks parlement verwerpt nog strengere regels voor abortus

Slowaaks parlement verwerpt nog strengere regels voor abortus

Het Slowaakse parlement stemde eind oktober tegen een nieuwe wet die de toegang tot een veilige abortus nog verder zou beperken. Het wetsvoorstel werd met 58 stemmen voor en 59 stemmen tegen verworpen. Er waren geen medische redenen voor de strenge maatregelen in de wet. De wet had ertoe kunnen leiden dat vrouwen zouden moeten uitwijken naar onveilige abortuspraktijken.

Abortussen zijn in Slowakije toegestaan ​​tijdens de eerste twaalf weken van de zwangerschap. De afgelopen jaren heeft het land echter wetten ingevoerd om de toegang tot tijdige, veilige en legale abortusdiensten lastiger te maken. Op 18 oktober 2019 merkte het VN-Comité voor economische, sociale en culturele rechten op dat vrouwen in Slowakije nu al te maken hebben met belemmeringen in de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, waaronder de toegang tot veilige abortus en voorbehoedsmiddelen.

Geen extra hindernissen

Het wetsvoorstel beoogde de verplichte wachttijd voordat een vrouw een abortus kan ondergaan te verdubbelen van 48 naar 96 uur. Ook zou er als de wet was aangenomen toestemming van een tweede arts nodig zijn bij een abortus om gezondheidsredenen. Daarnaast zouden vrouwen verplicht worden om de reden van de abortus en andere persoonlijke informatie te geven. Ook zou het zorgwekkend lastig worden voor medisch personeel om informatie over abortus te geven doordat zogenaamde ‘reclame’ over beëindiging van de zwangerschap zou worden verboden. Artsen zouden vrouwen daardoor niet mogen vertellen waar ze legale abortussen kunnen ondergaan.

Het nieuwe wetsvoorstel zou vooral grote gevolgen hebben voor vrouwen en meisjes op het platteland die in armoede leven of slachtoffer zijn van huiselijk en seksueel geweld.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over abortus.