Resultaten van schijnreferenda in door Rusland bezette Oekraïense gebieden mogen niet leiden tot annexatie
© AFP via Getty Images

Resultaten van referenda in door Rusland bezette Oekraïense gebieden mogen niet leiden tot annexatie

De zogenoemde referenda in de door Rusland bezette Oekraïense gebieden Donetsk, Cherson, Loegansk en de regio Zaporizja zijn onwettig en ongeloofwaardig.

‘Dat Rusland denkt dat deze stemmen geldig zijn terwijl de stemmers door Russische soldaten en hun medestanders onder schot werden gehouden, is ongeloofwaardig’, zegt Denis Krivosheev van Amnesty International. ‘Deze hele exercitie is in strijd met het internationaal recht en opnieuw een betreurenswaardige daad van Russische agressie tegen Oekraïne.’

Net zoals bij de Krim is elke poging tot annexatie illegaal en een brutale schending van het internationaal recht.

Amnesty’s oproep

Amnesty International spoort Rusland als bezetter opnieuw aan haar verplichtingen onder het internationaal humanitair recht na te komen. Amnesty roept de Russische autoriteiten ook op om alle onwettige acties onmiddellijk te beëindigen, waaronder de agressieve oorlog en de mensenrechtenschendingen die daarbij worden gepleegd. Iedereen die misdrijven heeft gepleegd, moet worden berecht.

Achtergrond

Deze week kwamen de door Rusland gesteunde besturen van het bezette Cherson, de regio Zaporizja en de autoriteiten van de ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loegansk naar buiten met de resultaten van de schijnreferenda over toetreding tot Rusland.

De organisatoren claimden naast een bijzonder hoge opkomst dat de meerderheid – tussen 87 en 99,2 procent – had gestemd voor toetreding tot Rusland. Deze manier van stemmen tellen (en andere maatregelen door Rusland en haar medestanders) om de status van bezet gebied te wijzigen, is een schending van het Vierde Verdrag van Genève dat gaat over de bescherming van burgers in oorlogstijd.

Valentina Matvienko, het hoofd van de Raad van de Federatie (de Eerste Kamer van het Russische parlement) zei dat de Kamer – die volgens de Russische wet annexatie moet goedkeuren – op 4 oktober de formele inlijving van de gebieden kan overwegen.

De referenda zijn haastig in gang gezet en gedurende een periode van 5 dagen gehouden. Stemmen in de zogenaamde stembureaus was alleen mogelijk was op de laatste dag, 27 september.

Daarnaast werden stembiljetten door de organisatoren aan de deur opgehaald. Volgens berichten in de media en op social media, waren zowel daarbij als in de stembureaus vaak zwaar bewapende mannen in uniform aanwezig.

Amnesty International heeft berichten ontvangen van heftige represailles door de bezetters tegen de lokale bevolking die zich niet trouw toonde aan Rusland of daarvan werd verdacht. Het gaat hierbij om ontvoering, onwettige vrijheidsberoving en marteling, maar ook om moord. Amnesty documenteerde dit soort gevallen in gebieden die bevrijd waren door de Oekraïense strijdkrachten.

 

 

Meer over dit onderwerp