Afghaanse burgers wachten om de grens vanuit Pakistan naar Afghanistan over te steken, na de laatste waarschuwing van Pakistan aan ongeregistreerde Afghaanse vluchtelingen.
© Abdul Khaliq Achakzai / Reuters

Pakistan: besluit om Afghaanse vluchtelingen gedwongen terug te sturen moet worden ingetrokkken

Op 1 november 2023 verloopt de deadline in Pakistan om ongeregistreerde Afghaanse vluchtelingen gedwongen te gaan uitzetten. Amnesty International roept de Pakistaanse autoriteiten op dit besluit van gedwongen uitzettingen van ongeregistreerde Afghaanse vluchtelingen voor de deadline van 1 november in te trekken.

Dat zegt Deprose Muchena van Amnesty International. ‘Pakistan moet zich houden aan zijn internationale verplichtingen zoals het non-refoulement-principe, en stoppen met het aanpakken en intimideren van Afghaanse vluchtelingen in het land.’ Dat betekent dat van vluchtelingen niet naar hun land van herkomst mogen worden teruggestuurd als zij daar vervolging te vrezen hebben.

Amnesty International roept daarnaast de internationale gemeenschap op om Pakistan financieel te steunen om Afghaanse vluchtelingen op te vangen, en om de verantwoordelijkheid te delen voor het beschermen van mensen die voor vervolging in Afghanistan op de vlucht slaan.

Meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen lopen het risico het land waar ze hun toevlucht hebben gezocht te moeten verlaten. Pakistan heeft nog tijd om snel te handelen om een crisis te voorkomen waarbij hele families dakloos raken, geen toegang hebben tot levensonderhoud en basisdiensten, en uiteenvallen in aanloop naar de koude wintermaanden.

‘Dit zou vooral vrouwen en meisjes in ernstig gevaar brengen’, zegt Deprose Muchena. ‘Zij zouden worden blootgesteld aan vervolging en andere ernstige mensenrechtenschendingen slechts vanwege hun sekse en gender. Voor een overgrote meerderheid van hen is het leven en studeren in Pakistan de enige kans om een opleiding te volgen. Ook zouden veel andere Afghaanse vluchtelingen zoals journalisten, mensenrechtenverdedigers, vrouwelijke demonstranten, kunstenaars, en voormalige overheidsmedewerkers en veiligheidspersoneel groot risico lopen op vervolging en onderdrukking door de Taliban als ze naar Afghanistan zouden worden uitgezet.’

‘De levens van Afghaanse vluchtelingen staan op het spel omdat de Pakistaanse overheid en de internationale gemeenschap er niet in slagen de verantwoordelijkheid te nemen voor hun bescherming. Dit is simpelweg onacceptabel.’

Achtergrond

Amnesty International documenteerde eerder al de intimidaties van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan.

De afgelopen 12 maanden heeft Amnesty ook contact opgenomen met de Pakistaanse overheid om zorgen te uiten over de vertragingen in de registratie, en de intimidatie en discriminatie die Afghaanse vluchtelingen ervaren in Pakistan.

Eind oktober schreef Amnesty International een open brief aan de minister-president van Pakistan om hem aan te sporen het besluit om Afghaanse vluchtelingen te gaan deporteren naar Afghanistan in te trekken.

Meer over dit onderwerp