© Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
© © Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Aanval van Rusland op haven Odesa stap in richting ‘rampzalige’ wereldwijde crisis

Russische strijdkrachten vielen de haven en graanfaciliteiten van Odesa aan en dreigden daarna om zeeschepen aan te vallen die het graan van Oekraïne probeerden te vervoeren. ‘De Russische aanval op graanopslagplaatsen in de haven van Odesa, nadat Rusland zich terugtrok uit de graandeal, kan een wereldwijde crisis veroorzaken’, zegt Anna Wright van Amnesty International.

Graanleverancier Oekraïne

Oekraïne is wereldwijd een belangrijke graanleverancier en zorgt voor het grootste deel van de graanimport van Oost- en Zuidelijk Afrika. Nu belemmert Rusland de graanexport uit Oekraïne. Ook werden ten minste 60.000 ton graan en belangrijke exportinfrastructuur vernietigd. Dit kan hongersnood veroorzaken in landen die al te lijden hebben onder droogte en humanitaire crises.

Mogelijk nieuwe Russische oorlogsmisdrijven

Bovendien dreigt Rusland om alle schepen die via de Zwarte Zee naar Oekraïense havens reizen te behandelen als objecten met militair materieel. Dat toont aan dat Rusland bereid is om landen die voedsel het hardst nodig hebben, dit te onthouden, en de eigen militaire belangen voorop te zetten. Russische strijdkrachten lijken bereid te zijn om nieuwe oorlogsmisdrijven te plegen. Door op deze manier oorlog te voeren, houdt Rusland enkele van de landen met de laagste inkomens gegijzeld door zijn militaire en politieke agenda.

Amnesty’s oproep

Rusland moet dringend een einde maken aan de oorlog in Oekraïne, en iedereen die verdacht wordt van verantwoordelijkheid voor misdrijven onder internationaal recht moet ter verantwoording worden geroepen in eerlijke processen. De internationale gemeenschap moet ook maatregelen nemen om te zorgen voor veilige handelsroutes voor het graan van Oekraïne, zodat het kan worden geleverd aan regio’s die ervan afhankelijk zijn voor de voedselzekerheid.

Achtergrond

Amnesty International documenteert sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne oorlogsmisdrijven en andere misdrijven onder internationaal recht. Alle tot nu toe gepubliceerde resultaten zijn hier te vinden.

Meer over dit onderwerp