Nieuwe wet Finland over gendererkenning grote stap naar bescherming van transrechten

In Finland is een wet aangenomen die de ingrijpende medische en psychiatrische procedures afschaft die trans mensen moeten ondergaan voordat hun geslacht erkend kan worden.

De nieuwe wet – aangenomen met 113 stemmen voor en 69 tegen – schrapt de vereiste voor trans personen om zich te laten steriliseren en een psychiatrische diagnose te ondergaan om wettelijke gendererkenning te krijgen.

‘Grote stap’

‘Door deze wet aan te nemen, heeft Finland een grote stap gezet in de richting van de bescherming van de rechten van trans personen en het verbeteren van hun leven en het recht op zelfbeschikking’, zegt Matti Pihlajamaa Amnesty International Finland. ‘De stemming is het resultaat van meer dan 10 jaar campagnevoeren door maatschappelijke organisaties. Het is een overwinning voor de activisten die hier lang en hard voor hebben – ondanks vaak giftige retoriek.’

Volgens de huidige wetgeving van Finland, die in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, moet iemand een bewijs van onvruchtbaarheid overleggen voordat deze wettelijke gendererkenning kan krijgen. Onder de nieuwe wet komt de erkenning voor volwassenen op schriftelijke aanvraag na een verplichte ‘bedenktijd’ van 30 dagen.

Alleen voor volwassenen

Ondanks deze aanzienlijke vooruitgang geldt de nieuwe wet echter alleen voor volwassenen voor de wettelijke erkenning van hun gender. ‘Hoewel deze nieuwe wet een enorme en positieve impact zal hebben en een belangrijke pijler vormt om discriminatie tegen te gaan, moet er nog meer worden gedaan’, zegt Pihlajamaa. ‘Kinderen uitsluiten van wettelijke gendererkenning is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. We zullen de regering blijven oproepen om de wetgeving aan te passen om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen worden bevorderd.’

Achtergrond

In 2017 maakte de Finse transwet deel uit van Write for Rights, Amnesty’s grootste jaarlijkse schrijfactie. Amnesty International riep de Finse autoriteiten op om het proces voor de wettelijke erkenning van iemands gender snel, toegankelijk en met respect voor de mensenrechten af te ronden. De oproep werd wereldwijd door meer dan 347.000 mensen ondertekend.

Meer over dit onderwerp