Tijdens protesten na de militaire staatsgreep in Myanmar op 12 februari 2021, richt een een politieagent zijn geweer op demonstranten
© AFP via Getty Images

Myanmar: wereld moet nu handelen om nog een jaar van ellende te voorkomen

Myanmar: wereld moet nu handelen om nog een jaar van ellende te voorkomen

Als de internationale gemeenschap blijft wegkijken van de ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar, waaronder het doden van demonstranten, kan deze mensenrechtencrisis verergeren. Op 1 februari 2022 is het een jaar geleden dat de militairen een staatsgreep pleegden.

Terwijl de verjaardag van de staatsgreep nadert, voerde het leger willekeurige luchtaanvallen uit in het zuidoosten van het landen. Daarbij werden burgers gedood, is essentiële hulp geblokkeerd en wordt er een bloedige campagne gevoerd tegen activisten en journalisten. Te veel regeringen blijven een oogje dichtknijpen voor deze wreedheden, zoals ze ook deden na de grove schendingen van de mensenrechten van de Rohingya. Als gevolg hiervan is het leger steeds harder gaan optreden omdat er geen enkele straf tegenover staat.

Amnesty’s oproep

De bevolking van Myanmar is gedesillusioneerd geraakt over de hulp van de internationale gemeenschap. Er moeten duidelijke stappen worden genomen om te voorkomen dat het leger van Myanmar zijn afschrikwekkende campagne van terreur en vervolging voortzet. De VN-Veiligheidsraad moet niet langer treuzelen en in plaats daarvan een wereldwijd wapenembargo en gerichte sancties opleggen aan de militaire leiders. Ook moet de raad de situatie in Myanmar voorleggen aan het Internationaal Strafhof.

Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen

Amnesty roept ook alle lokale en buitenlandse bedrijven die een zakelijke partner van het leger zijn of bedrijven die eigendom zijn van het leger op zich op verantwoorde wijze terug te trekken. Daarmee wordt de geldstroom afgesneden die het leger gebruikt om zijn dodelijke operaties uit te voeren.

ASEAN moet gemaakte afspraken nakomen

De Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) moeten een front vormen in Myanmar en van het leger eisen dat het onmiddellijk stopt met het geweld tegen burgers. De ASEAN moet ook druk uitoefenen op het leger om te stoppen met het blokkeren van humanitaire hulp en om haar vijfpuntenprogramma dat vorig jaar is aangenomen, uit te breiden en uit te voeren. Toen werd overeengekomen dat er een einde moest komen aan het geweld, dat alle partijen en constructieve dialoog aangaan, een speciale ASEAN-gezant moet de dialoog mogelijk maken, deze moet Myanmar bezoeken en hulp moet worden aanvaard. Er werd echter niets vermeld over het lot van politieke gevangenen.

 

Lees meer over de achtergronden van de staatsgreep.

Lees ook het artikel in Amnesty’s magazine Wordt Vervolgd, Myanmarese ‘minister van Mensenrechten‘ Aung Myo Min: ‘Het leger heeft altijd boven de wet gestaan’.