Jonge vluchteling bij zuidgrens VS
© Amnesty

Meer gescheiden migrantenfamilies in de Verenigde Staten dan overheid beweert

De Amerikaanse autoriteiten hebben meer dan 6.000 families in een periode van vier maanden gescheiden. Dat zijn er veel meer dan ze eerder aangaven.  Daarnaast schenden ze op grote schaal het internationale recht op bescherming. Vele mensen worden naar hun thuisland teruggestuurd zonder dat ze een asielprocedure hebben doorlopen. Ook worden ze voor onbeperkte duur opgesloten in detentiecentra. Dit blijkt uit een rapport dat Amnesty International vandaag publiceert.

VVorige maand bracht de Customs and Border Protection (CBP) naar buiten dat ze tussen 19 april en 15 augustus 2018 meer dan 6.000 families gedwongen had gescheiden. En dan zijn de gegevens van families van wie de scheiding niet goed geregistreerd is, zoals van grootouders of niet-directe familieleden, nog niet meegerekend. De Amerikaanse overheid gebruikt inconsistente definities om families of individuele familieleden aan te duiden. Hoe dan ook, zijn de cijfers veel hoger dan wat de overheid eerder naar buiten bracht. Trumps regering geeft nu toe sinds begin 2017 in totaal 8.000 families te hebben gescheiden.

Mishandeling en marteling

Het extreme leed dat deze families wordt aangedaan komt neer op mishandeling en in enkele gevallen op marteling. De 39-jarige Valquiria uit Brazilië werd in maart 2018 zonder reden gescheiden van haar zeven jaar oude zoon. ‘Ze zeiden me: “Je hebt hier geen rechten, je hebt geen recht om bij je zoon te blijven”,’ vertelde ze Amnesty, ‘ik wist niet waar mijn zoon was, wat hij deed. Slechter kan je je als moeder niet voelen, hoe kan een moeder niet het recht hebben bij haar zoon te zijn?’

Je hebt hier geen rechten, je hebt geen recht om bij je zoon te blijven.

Op 21 juni kondigde president Trump aan te stoppen met het scheiden van families. ‘Deze schokkende nieuwe aantallen suggereren dat de Amerikaanse autoriteiten ofwel het publiek verkeerd hebben geïnformeerd over hoeveel families er gescheiden zijn of dat ze hier onverminderd mee zijn doorgegaan, ondanks het feit dat ze hadden aangegeven ermee te stoppen’, zegt Erika Guevara-Rosas, Amnesty’s directeur Noord- en Latijns Amerika.

Langdurige detentie en geen bescherming

Sinds 2017 stuurde CBP duizenden mensen terug die asiel zochten bij officiële grensposten aan de Amerikaanse zuidgrens. Velen van hen lopen ernstig risico op mensenrechtenschendingen in hun thuisland. Het terugsturen is een grove schending van het internationale recht op bescherming. Ook worden mensen, inclusief ouderen, ernstig zieken en gescheiden familieleden voor onbeperkte duur gedwongen opgesloten in detentiecentra.

De regering Trump schendt moedwillig mensenrechten om mensen die veiligheid zoeken aan de grens tussen Mexico en de VS te straffen en af te schrikken.

Amnesty’s oproep

Het is hoog tijd dat de Amerikaanse autoriteiten een einde maken aan het scheiden van families en het onwettige terugsturen van asielzoekers. Ook moet detentie alleen proportioneel en als uiterste middel worden ingezet. Kinderen mogen in geen enkel geval worden vastgezet.