Amnesty International is blij dat op 26 april 2022 in Egypte mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz el-Din is vrijgelaten.
© Private

In Egypte is activist Ibrahim Ezz el-Din vrijgelaten

Amnesty International is blij dat op 26 april 2022 in Egypte mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz el-Din is vrijgelaten. Hij was onderzoeker bij de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden en zat 34 maanden in willekeurige detentie vanwege zijn vreedzame mensenrechtenwerk.

Ezz el-Din werd nooit aangeklaagd of berecht, maar werd gevangengehouden in afwachting van onderzoeken in twee afzonderlijke zaken over ongegronde beschuldigingen van ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’.

Gedwongen verdwenen

Veiligheidstroepen lieten hem 167 dagen lang gedwongen verdwijnen. Ezz el-Din zegt dat hij in die periode werd gemarteld en dat zijn gezondheid verslechterde. Tijdens zijn detentie kreeg hij geen goede medische zorg. Amnesty beschouwde Ibrahim Ezz el-Din als een gewetensgevangene die alleen werd vastgehouden vanwege zijn inzet voor meer respect voor de mensenrechten in Egypte.

In 2019 werden tijdens Amnesty’s schrijfactie Write for Rights wereldwijd brieven naar de Egyptische autoriteiten gestuurd met de oproep Ibrahim Ezz el-Din vrij te laten.

‘Zonnestralen in het pikdonker’

Na zijn vrijlating bedankte Ibrahim Ezz el-Din iedereen die voor hem in actie kwam.

‘Gedurende de bijna drie jaar die ik in de gevangenis doorbracht, voelde ik dat ik elke dag een deel van mijn ziel verloor, en de hoop op terugkeer naar het leven, naar de vrijheid. Het enige dat mijn dagen verlichtte en me hoop gaf, was het nieuws dat ik ontving dat mensen nog steeds aan mij dachten en opriepen om mij vrij te laten.

In de donkerste momenten van wanhoop was het nieuws van de campagnes waarin werd opgeroepen tot mijn vrijlating, mijn enige motivatie om de hoop niet op te geven. Ik wil iedereen bedanken die bijdroeg aan de campagne en mij binnen en buiten Egypte verdedigde. Ik dank vooral Amnesty International en al haar medewerkers en leden: jullie waren de zonnestralen in het pikdonker.

Dankwoorden kunnen mijn dankbaarheid aan jullie allen niet uitdrukken. We moeten blijven spreken over de gedetineerden, omdat het hen de hoop geeft om aan het onrecht te ontsnappen dat hen is aangedaan. Dank aan iedereen.’

Achtergrond

Ibrahim Ezz el-Din is gespecialiseerd in woonrecht en onderzoekt of mensen in Egypte toegang hebben tot veilige en betaalbare woningen. Ook legt hij dossiers aan over gedwongen huisuitzettingen en het Egyptische beleid voor stadsplanning.

Sinds 11 juni 2019 was Ezz el-Din spoorloos verdwenen. Op 26 november 2019 verscheen hij opeens voor de Supreme State Security Prosecution (SSSP), een speciaal onderdeel van het Openbaar Ministerie.

Ezz El-Din zegt dat hij in de tussentijd is gemarteld om hem te dwingen informatie te geven over de organisatie waarvoor hij werkte, de Egyptische Commissie voor Rechten en Vrijheden. Hoewel Ezz El-Din sinds 11 juni 2019 in hechtenis zat, verklaarde het Bureau voor Nationale Veiligheid dat hij pas op 25 november 2019 werd gearresteerd en ontkende het dat hij gedwongen verdwenen was.

Verdwijning’ is het gevangenzetten van mensen door of met instemming van de overheid, maar zonder een officiële erkenning van de detentie. Gedwongen verdwijningen komen vaker voor in Egypte. Honderden activisten en critici zijn onder president El-Sisi op geheime locaties vastgehouden, zonder contact met een advocaat of familie en zonder tussenkomst van een rechter.

Meer over dit onderwerp