De uitgeprocedeerde Afghaanse Maedeh uit Leeuwarden

Brede coalitie voert actie bij Tweede Kamer tegen uitzettingen naar Afghanistan

Een coalitie van twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties demonstreert vandaag (30 mei) samen met Afghanen die dreigen te worden uitgezet en bezorgde burgers bij de Tweede Kamer tegen het terugsturen van mensen naar Afghanistan. Ook overhandigt de coalitie de 68.155 opgehaalde handtekeningen aan Tweede Kamerleden.

De afgelopen maanden hebben de verschillende organisaties de krachten gebundeld om campagne te voeren tegen uitzettingen naar Afghanistan. Afghanistan is onveilig, volgens de Global Peace Index is Afghanistan na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld. Het is daarom onverantwoord om mensen terug het gevaar in te sturen. Via de site www.stuurzenietterug.nl kunnen mensen de petitie ondertekenen die de regering oproept te stoppen met uitzettingen.

Overhandigen handtekeningen bij Tweede Kamer

De brede coalitie voert actie bij het Plein bij de Tweede Kamer, o.a. door gezamenlijk te vliegeren (nationale volkssport in Afghanistan). Ook overhandigen de organisaties in het bijzijn van uitgeprocedeerde Afghanen en andere bezorgde mensen de handtekeningen aan Tweede Kamerleden. In het weekend ervoor (25 t/m 27 mei) 2018 vonden er door het hele land al lokale acties plaats. Hier zie je in welke steden actie werd gevoerd.

Toename onveiligheid én uitzettingen

Hoewel het aantal burgerdoden in Afghanistan schrikbarend hoog is en aanslagen aan de orde van de dag zijn, blijft Nederland doorgaan met het uitzetten van Afghanen, onder wie ook kwetsbare mensen zoals gezinnen met kinderen. Daar lopen ze een reëel risico gemarteld, ontvoerd of gedood te worden. Naar verwachting presenteert het ministerie van Buitenlandse Zaken in de loop van mei een nieuw ‘ambtsbericht’, waarin de veiligheidssituatie in Afghanistan wordt beschreven en waarop de regering nieuw beleid kan baseren. Wat de twaalf organisaties betreft kan de conclusie van het kabinet niet anders zijn dan meteen te stoppen met uitzettingen naar Afghanistan.

Lokaal verzet

Tot nu toe hebben de gemeenteraden van Maastricht, Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Coevorden, Zeist, Zutphen, Wageningen en Rotterdam zich tegen het uitzetten van Afghanen uitgesproken. Via moties roepen zij onder meer op om (tijdelijk) geen mensen uit zetten naar Afghanistan.

*Organisaties

De organisaties die deze oproep doen zijn: Amnesty International, Cordaid, Defence for Children, Don’t send Afghans back, INLIA, PAX, Kerk in Actie, Oxfam, Save the Children, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. Zij worden hierbij ondersteund door burgerplatform DeGoedeZaak.

Meer over dit onderwerp