Aleksandra Skolchilenko

Autoriteiten Rusland leggen critici over oorlog Oekraïne met nieuwe wetten zwijgen op

Terwijl Rusland de oorlog tegen Oekraïne voortzet, voeren de autoriteiten ook een strijd aan het thuisfront tegen degenen die de oorlog en de oorlogsmisdrijven begaan door Russische troepen bekritiseren.

Tientallen mensen riskeren tot 10 jaar gevangenisstraf of langer vanwege het delen van wat volgens de autoriteiten ‘valse informatie over de strijdkrachten’ is. Dat is een nieuw misdrijf dat in de wet is vastgelegd om critici van de oorlog het zwijgen op te leggen. Studenten, advocaten, kunstenaars en politici worden op dit moment vervolgd.

Kritiek niet getolereerd

Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening kunnen uiten – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet. Ook mag informatie in beginsel vrijelijk worden verzameld en verspreid, zoals door de pers.

Door kritische stemmen tot zwijgen te brengen, proberen de Russische autoriteiten de publieke steun voor hun oorlog in Oekraïne te versterken en te bestendigen.

Meer dan 200 mensen vervolgd

Amnesty International verzamelde de verhalen van tien mensen die in detentie zitten vanwege hun publieke kritiek op de oorlog. Het werkelijke aantal personen dat wordt vervolgd vanwege hun verzet tegen de oorlog ligt naar verluidt boven de 200. Amnesty roept de Russische autoriteiten op om hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en om de nieuwe wetgeving en alle andere wetgeving in te trekken die onverenigbaar is met het recht op vrijheid van meningsuiting.

Ook herhaalt Amnesty haar oproep aan de internationale gemeenschap om alle middelen aan te wenden om te zorgen voor een effectief onderzoek naar gerapporteerde oorlogsmisdrijven door Russische troepen in Oekraïne, en om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. Een cruciaal element in de internationale inspanningen is het steunen van de mensen in Rusland die zich actief verzetten tegen de agressie in Oekraïne.

Oorlogsmisdrijven door Russische troepen in Oekraïne

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft Amnesty International ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht door Russische troepen aan het licht gebracht – waaronder duidelijke oorlogsmisdrijven – in ten minste twintig steden verspreid over Oekraïne. Er werd bewijs gevonden van Russische soldaten die buitengerechtelijke executies uitvoerden in de regio Kiev, burgers doodden bij willekeurige aanvallen in Charkov en doelbewust een theater in Marioepol aanvielen, waar honderden burgers schuilden.

Andere vermeende oorlogsmisdrijven vereisen onmiddellijk een internationaal onderzoek, waaronder de explosie op 29 juli 2022 in het dorp Olenivka waarbij meer dan 50 Oekraïense krijgsgevangenen omkwamen. Die werden vastgehouden door troepen van de zogenoemde ‘Volksrepubliek Donetsk’ in het oosten van Oekraïne. De Russische autoriteiten weigeren tot nu toe om internationale onderzoekers toe te laten om er onderzoek te doen.

Rusland heeft meldingen van schendingen van het internationaal humanitair recht door zijn troepen grotendeels genegeerd of heeft geprobeerd de aandacht hiervan af te leiden met misinformatie – onjuiste informatie die verspreid wordt zonder dat er sprake is van bewuste misleiding – en desinformatie – informatie die wordt verspreid met het doel om mensen te misleiden. De autoriteiten voeren een campagne om te voorkomen dat de Russische samenleving kennis neemt van deze beschuldigingen of erover praat.

Aleksandra Skochilenko

Aleksandra Skochilenko, een kunstenaar uit Sint Petersburg, verving prijskaartjes in een plaatselijke supermarkt door kleine etiketjes met informatie over de oorlog in Oekraïne, zoals het bombardement op Marioepol op 31 maart 2022. Op 11 april arresteerden agenten van de haar en beschuldigden haar van ‘het bewust verspreiden van valse informatie’. Ze werd in voorarrest geplaatst ondanks haar gezondheidsproblemen. Aleksandra lijdt aan coeliakie moet een glutenvrij dieet volgen, maar krijgt dat niet. Hierdoor lijdt ze vaak honger. In juni werd Aleksandra 20 dagen opgenomen in een psychiatrische kliniek voor een onderzoek naar haar geestelijke gezondheid.

 

Lees hier het webdossier over de oorlog in Oekraïne.

Meer over dit onderwerp