Afghanistan, verlaten dorp in Kandahar

Afghanistan: bescherm burgers tegen schendingen

Afghanistan: bescherm burgers tegen schendingen

Amnesty International roept de regering van Afghanistan op haar burgers en ontheemden te beschermen. Ook in 2018 werden duizenden Afghanen slachtoffer van geweld. Zolang het land zo onveilig is, moet de Afghaanse regering niet langer meewerken aan de gedwongen terugkeer van Afghanen en duidelijk maken dat zij naar een gevaarlijke situatie terugkeren. Ook moeten de autoriteiten er bij de internationale gemeenschap op aandringen dat zij onmiddellijk een einde maakt aan de uitzettingen van gevluchte Afghanen.

Veel burgerslachtoffers

In de eerste negen maanden van 2018 werden volgens de Verenigde Naties 2.798 burgers gedood en raakten 5.252 mensen gewond. De burgerslachtoffers waren voornamelijk het gevolg van aanvallen door gewapende groeperingen, maar ook luchtaanvallen door regerings- en internationale troepen troffen burgers.

Europese landen blijven Afghanen terugsturen

Ondanks het grote aantal burgerslachtoffers, sturen Europese landen nog steeds Afghanen terug. Dit is in strijd met het principe van non-refoulement, wat het terugzenden verbiedt van vluchtelingen naar hun land van herkomst als zij daar vervolging te vrezen hebben.

Een onderzoek van de International Organization for Migration uit mei 2018 wijst uit dat meer dan 3,5 miljoen Afghanen hun huis ontvluchtten. Eén op de zes Afghanen is ontheemd in eigen land of er naar teruggestuurd.

Ook Nederland stuurt Afghanen terug

In 2018 voerde Amnesty Nederland samen met andere mensenrechtenorganisaties actie tegen uitzettingen naar Afghanistan. Ondanks de verslechterende situatie in Afghanistan paste de Nederlandse overheid haar beleid echter niet aan. Afghanen, onder wie ook kwetsbare mensen zoals gezinnen met kinderen, worden nog altijd gedwongen naar Afghanistan teruggestuurd. Velen vluchtten daarna meteen weer door naar een buurland, omdat Afghanistan niet veilig is.

Mensenrechtenverdedigers vaker bedreigd

Ook roept Amnesty de Afghaanse autoriteiten op om mensenrechtenverdedigers te beschermen. Hoewel het land zeker vorderingen heeft gemaakt bij de naleving van mensenrechten, kan de Afghaanse regering nog tal van stappen zetten om haar internationale verplichtingen na te komen.

‘Een belangrijk punt van zorg is de bescherming van mensenrechtenverdedigers’, zegt Samira Hamidi van Amnesty International. ‘Nu zij vaker worden bedreigd, wordt hun positie nog gevaarlijker. Het is uiterst belangrijk dat mensenrechtenschendingen worden onderzocht en de daders worden berecht.’