Het Afghaanse meisje Kosar dreigt naar Afghanistan te worden uitgezet met haar familie.
© Daniella van Bergen

10 mensen- en kinderrechtenorganisaties voeren actie tegen uitzettingen naar Afghanistan

Een coalitie van tien mensen- en kinderrechtenorganisaties start vandaag (30 april) een landelijke actie tegen uitzettingen naar Afghanistan, met de lancering van een campagnevideo, acties door het gehele land en het breed onder de aandacht brengen van een petitie. Want terwijl het aantal burgerdoden in Afghanistan schrikbarend hoog is en aanslagen aan de orde van de dag zijn, blijft Nederland doorgaan met het uitzetten van Afghanen. Daar lopen ze een reëel risico gemarteld, ontvoerd of gedood te worden. Daarom voert de coalitie nog tot eind mei door het hele land actie om de Nederlandse regering op te roepen hier onmiddellijk mee te stoppen.

De Nederlandse overheid stuurt Afghanen, onder wie ook kwetsbare mensen zoals gezinnen met kinderen, gedwongen terug naar Afghanistan. Zo kan het zesjarige dove meisje Kalma elk moment met haar twee broertjes en ouders worden uitgezet. Eenmaal terug in Afghanistan, loopt iedere Afghaan een groot risico om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen zoals bomaanslagen, marteling of ontvoering.

Toename onveiligheid én uitzettingen

Volgens de Global Peace Index is Afghanistan na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld. In 2017 vielen er ruim 10.000 burgerslachtoffers. Uit onderzoek van Save the Children blijkt dat 91 procent van 520 ondervraagde Afghaanse kinderen onder de vijftien jaar te maken kreeg met een vorm van geweld.

Ik snap het niet. Overal in de media zie je dat er elke dag in Afghanistan aanslagen worden gepleegd.

Toch blijft Nederland mensen naar Afghanistan uitzetten. Naar verwachting presenteert het ministerie van Buitenlandse Zaken in de loop van mei een nieuw ‘ambtsbericht’, waarin de veiligheidssituatie in Afghanistan wordt beschreven en waarmee de regering een nieuw standpunt kan formuleren. Wat de tien organisaties betreft kan de conclusie van het kabinet niet anders zijn dan meteen te stoppen met uitzettingen naar Afghanistan.

Petitie

Het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar een onveilig land waar zij risico lopen slachtoffer te worden van ernstige mensenrechtenschendingen maakt inbreuk op het internationaal recht. De organisaties zijn een petitie gestart die de regering oproept te stoppen met het uitzetten naar Afghanistan zo lang het zo onveilig is. Daar zijn nu al ruim 35.000 handtekeningen voor opgehaald. De organisaties roepen zoveel mogelijk mensen op ook te tekenen. De petitie loopt tot eind mei op burgerplatform DeGoedeZaak en gaat vergezeld van een campagnevideo die vandaag wordt gelanceerd. In het weekend van 25 t/m 27 mei 2018 voeren mensen door het hele land actie tegen dit beleid. Op 30 mei overhandigen de organisaties de handtekeningen aan Tweede Kamerleden op het Plein voor de Tweede Kamer (Den Haag).

Lokaal verzet

Tot nu toe hebben de gemeenteraden van Maastricht, Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Coevorden, Zeist, Wageningen en Rotterdam zich tegen het uitzetten van Afghanen uitgesproken. Via moties roepen zij onder meer op om (tijdelijk) geen mensen uit zetten naar Afghanistan.

*Organisaties

De organisaties die deze oproep doen zijn: Amnesty International, Defence for Children, Don’t send Afghans back, INLIA, PAX, Kerk in Actie, Save the Children, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.

Meer over dit onderwerp