Demonstratie voor de Russische ambassade
© Amnesty International (Karen Veldkamp)

Wat doet Amnesty Nederland?

Rusland is voor de Nederlandse sectie van Amnesty International al jarenlang een prioriteitsland. Naast onze bijdrage aan het internationale werk (acties en campagnes, politieke lobby, en het voorlichten van pers en publiek), heeft Amnesty Nederland een uitgebreid eigen programma.

Binnen dit programma streven we naar effectievere diplomatieke inzet vanuit Nederland en de Europese Unie om Russische mensenrechtenverdedigers te beschermen en steunen. We werken samen met partners om mensenrechtenverdedigers in nood op te vangen.

Inzet voor Russische mensenrechtenverdedigers

Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland is de repressie in Rusland nog verder toegenomen. Veel Russische mensenrechtenorganisaties en -verdedigers hebben hun land moeten verlaten. Zij zijn verspreid geraakt over buurlanden als Georgië en Armenië of zochten hun toevlucht tot de Europese Unie.

Amnesty Nederland maakt zich er sterk voor dat de mensenrechtenverdedigers en activisten onder de huidige moeilijke omstandigheden veilig zijn en hun belangrijke werk kunnen blijven doen, zowel binnen als buiten Rusland. Dit doen we door:

  • Nederlandse en EU-diplomaten te attenderen op de grote problemen voor mensenrechtenverdedigers en aanbevelingen te doen voor oplossingen. Zo lobbyen we bijvoorbeeld voor flexibelere toegang tot Europese visa en financiële steun voor mensenrechtenverdedigers.
  • Mensenrechtenverdedigers te laten zien welke steun Nederlandse en EU-diplomaten kunnen bieden. Denk hierbij vooral aan praktische ondersteuning, zoals het verstrekken van (nood)visa of de (digitale) beveiliging van kantoren.

Amnesty Nederland organiseert geregeld bijeenkomsten waar Russische mensenrechtenverdedigers en activisten kennis kunnen maken met diplomaten uit de Europese Unie (EU) en gelijkgestemde landen zoals Noorwegen, Zwitserland, de VS en Canada. Door deze ontmoetingen proberen we de steun voor en bescherming van Russische mensenrechtenverdedigers effectiever te maken. Tijdens de bijeenkomsten delen de activisten hun ervaringen met de diplomaten. Daarna kunnen ze gezamenlijk plannen maken en oplossingen bedenken voor de vele uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien.

Solidariteit

Sinds februari 2022, toen de grootschalige oorlog tegen Oekraïne begon, zet Amnesty Nederland zich in het bijzonder in voor activisten die gevangen zitten vanwege hun protest tegen de volledige invasie van Oekraïne door Rusland. We roepen op tot solidariteit met diegenen in Rusland die hun vreedzame verzet tegen de oorlog met hun vrijheid hebben moeten bekopen.

Op adem komen

Amnesty Nederland werkt samen met verschillende partners om ervoor te zorgen dat bedreigde Russische mensenrechtenverdedigers even op adem kunnen komen op een veilige plek. Daar kunnen ze dan ook hun netwerk uitbreiden en nuttige trainingen volgen.

Technologie

In samenwerking met collega’s van Amnesty’s Tech-team helpen we Russische mensenrechtenverdedigers en activisten met oplossingen voor digitale bedreigingen en blokkades van websites of sociale media. Amnesty Nederland brengt individuele kwesties onder de aandacht van ‘Big Tech’. Amnesty Nederland doet aanbevelingen aan deze grote bedrijven om bedreigde mensenrechtenverdedigers beter te beschermen.

Meer over dit onderwerp