Protest tegen de Gay Pride in 2015 door middel van een pop in de regenboogkleuren van de internationale lhbti-beweging, opgehangen aan een galgentouw. De pop was voorzien van een roze driehoek. Homoseksuele gevangenen in de Duitse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog moesten een roze driehoek dragen.
© Toth Janos (Muki)

Lhbti-rechten ingeperkt

In december 2020 nam het Hongaarse parlement een wet aan waardoor ongetrouwde koppels het recht om kinderen te adopteren is ontnomen. Ook werden twee constitutionele amendementen aangenomen die de rechten van lhbti’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, trans en intersekse mensen) verder inperken.

In de grondwet staat nu dat ‘moeder een vrouw is en vader een man’ en dat Hongarije ‘de zelfidentiteit van het geslacht van de kinderen bij geboorte beschermt’, wat trans en intersekse mensen in Hongarije verder stigmatiseert.

Trans en intersekse mensen

In mei 2020 werd een wet aangenomen die de wettelijke erkenning van trans en intersekse mensen in Hongarije verbiedt. De wet vereist de registratie van het geslacht waarmee iemand geboren wordt in het nationale register van geboorte, huwelijk en overlijden. Dat kan later niet meer veranderd worden. Dit betekent dat de identificatiedocumenten van individuen dezelfde, onveranderlijke informatie bevatten, waardoor trans en intersekse mensen niet meer hun naam kunnen registreren die bij hun genderidentiteit past en ze dus ook niet de bijbehorende documenten kunnen krijgen.

Anti-lhbti-wet

Op 21 juni 2021 stemde het Hongaarse parlement in met een wetswijziging die lhbti+’ers verder stigmatiseert. De wet werd met 157 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De wet verbiedt lesmaterialen en advertenties die seks met iemand van hetzelfde geslacht onder kinderen ’populariseren’ of waarin homoseksualiteit wordt getoond of iemands genderidentiteit wordt bevestigd. In de praktijk betekent het dat onderwerpen als homoseksualiteit en geslachtsverandering op school niet langer behandeld mogen worden in lessen over seksuele voorlichting. Tijdens de parlementsverkiezingen van 3 april 2022 werd ook een referendum gehouden waarin de bevolking zich kon uitspreken over de wet. Het referendum werd ongeldig verklaard na een succesvolle campagne door maatschappelijke organisaties waaronder Amnesty Hongarije en de Háttér Society, de oudste lhbti-organisatie van het land. Minder dan 50 procent van het electoraat had een geldige stem uitgebracht nadat 1,7 miljoen mensen (bijna 21 procent van de kiezers) opzettelijk hun stem ongeldig gemaakt hadden. Ze deden dit door te weigeren de vier referendumvragen te beantwoorden, terwijl veel anderen zich van stemming onthielden. De Nationale Verkiezingscommissie oordeelde dat de ngo’s de wet overtraden en legde boetes op, maar het hoogste gerechtshof van het land, vernietigde sommige beslissingen.

In veel landen binnen de Europese Unie wordt die wet als discriminerend voor lhbti+’ers beschouwd. Orbán beweert echter dat de wet tieners beschermt. De wet werd gepresenteerd als een serie maatregelen om krachtig op te kunnen treden tegen kindermisbruik. De Hongaarse autoriteiten lijken daarmee met opzet pedofilie in verband te willen brengen met lhbti+’ers.

Volgens de wetswijziging mogen media-uitingen die ‘homoseksualiteit propageren of bevatten’ niet getoond worden aan mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Dat geldt ook voor advertenties die ‘afwijkingen van iemands biologische sekse of genderveranderingen’ tonen of ‘homoseksualiteit propageren of bevatten’. Dergelijke uitingen in tv- en radioreclames mogen alleen tussen 22.00 en 05.00 uur worden uitgezonden. Wie deze verboden schendt, kan een boete krijgen of de uitzendrechten verliezen.

Begin augustus 2021 kondigde de regering aan dat kinderboeken die homoseksualiteit ‘aanmoedigen’ alleen in een gesloten verpakking verkocht mogen worden. Bovendien is de verkoop binnen een straal van 200 meter rond scholen, kerken en jeugdinstellingen verboden. Dat geldt ook voor boeken die geslachtsveranderingen zouden ‘promoten’.

Volgens het voorstel mag er op scholen ook alleen maar mensenrechtenonderwijs over ‘seksuele oriëntatie’ worden gegeven als dat de ‘constitutionele identiteit van Hongarije’ en de christelijke cultuur respecteert. Ook mag op scholen seks met iemand van hetzelfde geslacht of het bevestigen van iemands genderidentiteit niet gepropageerd worden.

De Europese Commissie startte in 2021 een strafprocedure tegen Hongarije vanwege het lhbti-beleid waarmee voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en transseksualiteit wordt verboden. Ook stelt de EC een onderzoek in naar de verplichte waarschuwing op een kinderboek over een lesbische Assepoester.

***

Homohaat

Op de foto boven dit artikel is te zien waar homohaat toe kan leiden. In 2015 werd tegen de Gay Pride in Boedapest geprotesteerd door middel van een pop in de regenboogkleuren van de internationale lhbti-beweging. De pop was opgehangen aan een galgentouw en voorzien van een roze driehoek. Homoseksuele gevangenen in de Duitse concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog moesten een roze driehoek dragen.

Meer over dit onderwerp