Vluchtelingen en asielzoekers

Van de miljoenen mensen die op de vlucht zijn, komen er jaarlijks ook enkele duizenden naar Nederland. Eind 2020 waren er volgens de UNHCR in Nederland 78.911 vluchtelingen, 19.132 vroegen in dat jaar asiel aan. Duizenden van hen werden in Nederlandse gevangenissen opgesloten. Niet omdat ze een strafbaar feit hadden gepleegd, maar omdat ze wachtten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. Deze mensen zijn onschuldig en Amnesty wil dan ook dat vreemdelingendetentie zoveel mogelijk wordt beperkt.

© ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
 • Nieuws
  8 september 2022

  Actie bij de Tweede Kamer tegen het inhumane asielbeleid

  Amnesty International, Oxfam Novib, PAX, Vluchtelingenwerk Nederland en Humanistisch Verbond voeren actie voor een humaan asielbeleid.

 • Meisjes verlaten hun middelbare school in de provincie Ghazni in Afghanistan, in 2021.
  Nieuws
  30 juni 2022

  Nederland moet Afghaanse vrouwen en meisjes betere bescherming bieden

  Amnesty International maakt zich grote zorgen over Nederlands nieuwe landenbeleid ten aanzien van Afghanistan. Daarin wordt onvoldoende rekening gehouden met…

 • Detentiecentrum Schiphol heeft meer dan 450 cellen voor onder meer aan asielzoekers in procedure en illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen.

  Vreemdelingendetentie

  Nederland sluit ieder jaar duizenden vreemdelingen op in een gevangenis. Toch hebben ze geen strafbaar feit gepleegd.

 • Vluchtelingen komen aan bij aanmeldcentrum Ter Apel

  Bewijsnood

  Wanneer een vluchteling niet de juiste documenten heeft om te bewijzen wie hij of zij is, kan dit ernstige gevolgen hebben.

 • Ali Mohammed al-Showaikh

  Gedwongen terugkeer

  Gedwongen vertrek van vreemdelingen mag alleen een uiterste middel zijn, en er mag geen gevaar zijn op mensenrechtenschendingen.

 • Het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) in Willemstad, Curaçao, met de vreemdelingenbarakken waar vluchtelingen en asielzoekers in worden opgesloten.

  Curaçao

  Gevluchte Venezolanen vinden in Curaçao geen bescherming en worden standaard opgesloten onder mensonterende omstandigheden. Ook kinderen.

 • Oekraïners vluchten voor het Russische oorlogsgeweld naar Hongarije

  Lees meer over vluchtelingen wereldwijd

  Lees meer over vluchtelingen wereldwijd.