Meisjes verlaten hun middelbare school in de provincie Ghazni in Afghanistan, in 2021.
© Hector Retamal/AFP via Getty Images

Nederland moet Afghaanse vrouwen en meisjes betere bescherming bieden

Amnesty International maakt zich grote zorgen over Nederlands nieuwe landenbeleid ten aanzien van Afghanistan. Daarin wordt onvoldoende rekening gehouden met de nieuwe harde realiteit van het land die ontstaan is na de overname van de Taliban. Amnesty International roept de regering op Afghanen, en specifiek vrouwen en meisjes, bescherming te bieden. 

Gisteren publiceerde staatssecretaris Van der Burg (Justitie & Veiligheid) het nieuwe landenbeleid voor Afghanistan. Nu blijkt dat hij er helaas voor kiest om het beleid van voor de machtsovername van de Taliban in augustus 2021 grotendeels voort te zetten. Uit verschillende rapporten van internationale organisaties, waaronder Amnesty International, blijkt dat Afghanen grote risico’s lopen op ernstige mensenrechtenschendingen zoals geweld en opsluiting bij terugkeer. Daarom vindt Amnesty International dat alle Afghanen bescherming moeten krijgen in Nederland. 

Systematische onderdrukking van vrouwen en meisjes

In het nieuwe beleid krijgen vrouwen en meisjes niet standaard bescherming. Dit is zeer zorgwekkend, omdat vrouwen en meisjes sinds de machtsovername slachtoffer zijn van dagelijkse systematische discriminatie en onderdrukking. De Taliban hebben het Afghaanse Ministerie van Vrouwenzaken (MOWA) afgeschaft en opvanghuizen waar vrouwen terecht kunnen voor bescherming gesloten. Vrouwelijke werknemers van overheidsinstellingen en ngo’s mogen niet meer werken, waardoor gezinnen in armoede leven.  

Terwijl jongens sinds de opening van scholen door de Taliban in september 2021 weer naar school konden, is aan drie miljoen meisjes de toegang tot onderwijs ontzegd. In maart 2022 zouden de scholen weer heropenen, maar dit is niet gebeurd. Daarnaast moeten vrouwen verplicht een boerka dragen en kunnen niet zonder mannelijke begeleider naar buiten. We maken ons ook grote zorgen over de toename van het aantal kindhuwelijken en daarmee seksueel kindermisbruik, in Afghanistan. De armoede is bij sommige gezinnen zo groot dat ze geen andere uitweg zien dan hun kinderen uit te huwelijken.

Andere kwetsbare groepen  

Daarnaast moeten volgens het nieuwe beleid Afghanen uit kwetsbare groepen, zoals bekeerlingen, individueel kunnen aantonen wat de gevaren zijn bij terugkeer naar Afghanistan. Amnesty International is echter van mening dat het aantonen dat je tot die specifieke groep behoort, genoeg zou moeten zijn om een vluchtelingenstatus te krijgen. Mensen in deze groepen worden nu te vaak afgewezen vanwege bewijsnood, terwijl de situatie van de mensen in deze groepen schrijnend is. 

Oproep Amnesty

Amnesty International riep staatssecretaris Van den Burg eerder al op in een brief met andere organisaties om het beleid aan te passen aan de nieuwe realiteit sinds de overname van de Taliban in Afghanistan. De organisatie roept de Nederlandse regering nu weer op Afghanen, en specifiek vrouwen en meisjes, bescherming te bieden.