Voorwaarden Jongerenpetities 

Petities zijn voor Amnesty een belangrijke manier om te laten zien dat veel mensen onze standpunten delen. Alle petitielijsten worden aangeboden aan de autoriteiten, ook onze jongerenpetities 

Anders dan bij een petitie voor volwassenen1 vragen we bij een jongerenpetitie alleen naar de voornaam, leeftijd en handtekening. Daarmee voldoen we aan de privacywet AVG en de beginselen van dataminimalisatie, proportionaliteit en subsidiariteit We vragen alleen naar wat nodig is om ons doel te bereiken, te weten: het activeren van jongeren in Nederland. Daarmee borgen we de privacy van deelnemende jongeren. 

Voorwaarden en informatie 

Amnesty is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens en informatievoorziening daarover. Elke (gast)docent wordt verzocht rekening te houden met de volgende informatie en voorwaarden bij het aanbieden van de jongerenpetitie: 

  • Deelname aan een petitie is altijd vrijwillig, ook aan een jongerenpetitie; 
  • Jongeren begrijpen wat een petitie inhoudt; 
  • Petitieformulieren blijven niet onbeheerd achter en worden op een veilige plek bewaard; 
  • Het is niet toegestaan een kopie van de petitie of de persoonlijke gegevens te bewaren; 
  • Petitieformulieren worden z.s.m. geretourneerd aan Amnesty Educatie, Postbus 1968, 1000 BZ, te Amsterdam. Amnesty verzamelt alle handtekeningen en stuurt deze naar de autoriteiten aan wie de petitie gericht is. Petitieformulieren worden niet zelfstandig en afzonderlijk opgestuurd naar autoriteiten; 
  • Indien een petitieformulier zoekraakt, wordt dit gemeld op: datalekken@amnesty.nl

Amnesty heeft een uitgebreide Q&A op haar website staan over jongerenpetities en de omgang met persoonsgegevens.  

22 september 2020

Blijf op de hoogte van alles wat we doen via instagram