Bijlage: Samenwerkingspartners

Bijlage: Samenwerkingspartners

Dit overzicht beperkt zich tot de belangrijkste samenwerkingsverbanden, waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn en/of met een financiële omvang van meer dan € 10.000 per jaar.

Samenwerking gericht op financiering

Amnesty Nederland krijgt financiële steun van:

 • Adessium Foundation
 • ASN Bank
 • Flexi-Plan
 • Hartstra Stichting
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nationale Postcode Loterij
 • Open Society Foundations
 • Triodos Bank

Samenwerking met zuidelijke partners

Amnesty Nederland werkt samen met:

 • AGATEKA (Burundi)
 • Assistance Mission for Africa – AMA (South Sudan)
 • Assodip (DRC)
 • Centre for Environment, Human Rights and Development (Nigeria)
 • Conseil pour l’Education et le Développement – COPED (Burundi)
 • Dialogue and Research Initiative – DRI (South Sudan)
 • HRCO (Ethiopia)
 • Human Rights and Development Organization – HUDO (Sudan)
 • International Youth Human Rights Movement (Rusland)
 • KontraS (Indonesië)
 • National Human Rights Monitoring Organisation – NHRMO (Sudan)
 • Northern Uganda Human Rights Partnership, olv. GWED-G (Uganda)
 • Plateforme DESC, olv Amnesty International Burkina Faso (Burkina Faso)
 • Protection International (DRC/Brussels)
 • Réseau des Défenseurs des Droits Humains – RDDH, olv Amnesty International Mali (Mali)
 • Ufarep (DRC)
 • Zimbabwe Human Rights NGO Forum (Zimbabwe)

Samenwerking met nationale Amnesty-kantoren

Amnesty Nederland werkt vooral samen met:

 • Amnesty Brazilië
 • Amnesty India
 • Amnesty International Mali
 • Amnesty International Moskou/Rusland
 • Amnesty International Turkije
 • Amnesty International Vlaanderen

Coalities

Amnesty Nederland doet mee aan:

 • Control Arms Campaign
 • Geen kind in de cel

Platforms

Amnesty Nederland maakt deel uit van:

 • Breed Mensenrechten Overleg
 • Breed Mensenrechten Overleg Nederland
 • Breed NGO-overleg Indonesië
 • Colombia platform
 • DRC Congo Platform
 • MVO Platform
 • Platform Mensenrechteneducatie

Institutionele samenwerkingsverbanden

Amnesty Nederland werkt samen met:

 • De Balie inzake de Vrijheidslezingen
 • COC inzake het Pride Fonds
 • FNV, PAX, Milieudefensie, Oxfam Novib en de Dierenbescherming inzake de Eerlijke Bankwijzeren de Eerlijke Verzekeringswijzer
 • CNV, FNV, Ministerie van Financiën, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse Vereniging van Banken, 14 individuele banken waaronder ING, ABN AMRO en Ra bobank, Oxfam Novib en PAX inzake een mensenrechtenconvenant voor de bancaire sector
 • PAX inzake ‘Freedom from Fear’-alliantie
 • Lawyers 4 Lawyers
 • Nationaal Comité 4 en 5 mei, Open Society Justice Initiative, ControlAltDelete (Blikopeners/ IZI-Solutions) en Radar inzake programma ‘Etnisch profileren’
 • Rechters voor Rechters
 • Protestantse Diakonie Amsterdam, Dokters van de Wereld, INLIA, Kerk in Actie, Stichting LOS en International Detention Coalition inzake project ‘Mensen zon der verblijfsrecht’
 • UniWorld Athletes, the World Players’ Union, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, the International Trade Union Confederation, Supporters Direct Europe, Terre des Hommes, the Committee to Protect Journalists, and Transparency International Germany inzake ‘Sport and Rights Alliance’
 • Stichting Movies that Matter
 • Stichting Vredeswetenschappen en de Rotterdam School of Management inzake de Bijzondere Leerstoel International Business and Human Rights aan de Rotter dam School of Management
 • VluchtelingenWerk, Pharos, SMAK, Stichting Arq, ASKV en Johannes Wier Stichting inzake het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)
 • VNG, College voor de Rechten van de Mens, University College Roosevelt (Universiteit Utrecht), en Gemeente Utrecht in het Netwerk Mensenrechten Lokaal
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
 • Humanity House
 • College voor de Rechten van de Mens, VOS/ABB, Vereniging Openbaar Onderwijs, Stichting Leerplan Ontwikkeling, KPC Groep, Anne Frank Stichting en Humanity House inzake Mensenrechteneducatie

Samenwerking gericht op dienstverlening

Amnesty Nederland werkt samen met:

 • Dutch Driven Marketing Association (DDMA)
 • Goede Doelen Nederland
 • Lowlands
 • Pinkpop
 • Zwarte Cross (de Feestfabriek)