Migranten zijn in Servië op weg naar een gat in het grenshek met Hongarije
© Christopher Furlong / Getty Images

Hongarije hongert asielzoekers uit

Misschien heb je het al gehoord: in Hongarije hebben ze een wet bedacht die toestaat dat uitgeprocedeerde asielzoekers geen eten meer krijgen. Omdat jij misschien net zo verbaasd bent als wij hoe zoiets kan gebeuren in Europa, hebben wij een aantal vragen voor je op een rijtje gezet.

 1) Hè wat, wat gebeurt er in Hongarije?

De Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn partij Fidesz voeren al jaren een campagne tegen vluchtelingen en asielzoekers. De boodschap is helder: asielzoekers zijn hier niet welkom. Ze worden op alle mogelijke manier ontmoedigd om asiel aan te vragen. Sinds augustus vorig jaar gooit de regering een nieuw wapen in de strijd: het systematisch weigeren van voedsel aan asielzoekers die worden vastgehouden in speciale transitiezones aan de grens. 

2) Dat is toch gewoon uithongeren? Mag dat zomaar?

Nee, maar daar trekt Hongarije zich weinig van aan. Tussen februari en april van dit jaar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Hongaarse regering al acht keer gedwongen om voedsel te verstrekken aan asielzoekers. Hoewel de autoriteiten en het Hongaarse Immigratie- en Asielkantoor in augustus 2018 ermee beloofden te stoppen, zijn er nog regelmatig nieuwe gevallen van uithongering. Inmiddels zijn 21 asielzoekers er het slachtoffer van. 

3) Dan helpen we ze toch en brengen voedsel?

Zo makkelijk ligt het niet. Media en hulpverleners mogen de kampen niet in. Ook krijgen asielzoekers niet de mogelijkheid om zelf eten te kopen. Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties die hulp willen bieden, worden verplicht om extra belastingen te betalen. Ook kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd, bijvoorbeeld als ze informatie over de asielprocedure geven of voedsel of kleding aanbieden. 

4) Kunnen die mensen daar niet weg?

Iemand die in Hongarije asiel wil aanvragen wordt tijdens de asielprocedure vastgehouden in een transitiezone en mag niet doorreizen. Alleen in deze zones, aan de Hongaars-Servische grens, kun je een asielverzoek indienen. Omdat Hongarije buurland Servië als een veilig land ziet, worden vrijwel alle asielzoekers die vanuit Servië Hongarije proberen in te komen automatisch als illegale migranten behandeld. Gevolg: hun asielverzoek wordt geweigerd. 

5) Het is toch gek dat vrijwel alle asielverzoeken worden geweigerd?

Jazeker, het is zelfs verboden. Het is in strijd met internationale afspraken, bijvoorbeeld met het recht op asiel zoals dat is vastgelegd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Ook kan het soms ingaan tegen het non-refoulement principe uit het VN-Vluchtelingenverdrag. Dat verbiedt een land om asielzoekers of vluchtelingen terug te sturen naar een land waar zij gevaar lopen. 

6) Moet Nederland Hongarije hier niet op aanspreken?

Zeker. Tijdens gezamenlijke vergaderingen in de Europese Unie.  Maar ook publiekelijk, bijvoorbeeld op sociale media. Zodat iedereen weet dat Nederland uithongering van kwetsbare vluchtelingen niet vindt kunnen. Het liefst samen met andere Europese landen, dan is de boodschap sterker. 

7) Kan ik zelf iets doen?

Absoluut! Door bij de Europese verkiezingen op 23 mei te gaan stemmen. Want jouw stem  heeft invloed. Welke kant gaat Europa op? Die keuze is aan jou. Ons advies: kies een rechtvaardig Europa waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Waar mensen de vrijheid hebben om te denken wat ze willen en vrij zijn zich te uiten. Een Europa waarin voor iedereen dezelfde rechten gelden, altijd en overal en voor iedereen.