doodstraf
© © Amnesty International

Vijfde executie binnen vier maanden in Singapore

Vijfde executie binnen vier maanden in Singapore

Dit jaar zijn in Singapore binnen vier maanden vijf mensen opgehangen. De doodstraf is, ook als verplichte straf voor drugsgerelateerde misdrijven, in strijd met internationale mensenrechtenwetgeving en -normen.

Iedereen die in 2022 in Singapore is geëxecuteerd, werd veroordeeld vanwege drugsgerelateerde misdrijven. Deze executies tonen de totale minachting van de Singaporese autoriteiten voor het recht op leven.

Amnesty’s oproep

‘We roepen regeringen, het VN-kantoor voor drugs en misdaad en het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen van de Verenigde Naties op om de druk op Singapore op te voeren, zodat internationale waarborgen wat betreft de doodstraf worden gerespecteerd en het drugsbeleid wordt afgestemd op de bescherming van de mensenrechten’, zegt Chiara Sangorgio van Amnesty International.

Verplichte doodstraf

De executie van de Singaporees Nazeri bin Lajim vond plaats op vrijdag 22 juli 2022. Nazeri werd in 2017 tot de verplichte doodstraf veroordeeld nadat hij in 2012 schuldig was bevonden aan het bezit van 33,39 gram heroïne. In Singapore volgt automatische de doodstraf voor iemand die een drugsgerelateerd misdrijf begaat. Internationale wetgeving verbiedt het opleggen van verplichte doodvonnissen en vereist dat het gebruik van de doodstraf wordt beperkt tot de ‘ernstigste misdaden’.

De laatste reeks executies vond plaats na een pauze van meer dan 2 jaar tijdens de coronapandemie. In tegenstelling tot een wereldwijde trend om de doodstraf af te schaffen, is Singapore slechts een van de vier landen waarvan bekend is dat ze de afgelopen jaren mensen executeerden vanwege drugsgerelateerde misdrijven.

VN roept op executies af te schaffen

Zowel het VN-kantoor voor drugs en misdaad als het Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen van de VN – de VN-organen die belast zijn met misdaadpreventie en drugsbeleid – hebben het gebruik van de doodstraf voor drugsgerelateerde misdrijven veroordeeld. Ze dringen er bij regeringen op aan deze af te schaffen. Het standpunt van de VN over drugs is altijd geweest om regeringen aan te sporen af ​​te zien van strafmaatregelen voor drugsgerelateerde misdaden omdat het niet effectief is bij het terugdringen van de drugshandel of bij het aanpakken van het gebruik en de levering van drugs.

Achtergrond

In april werd de uit Maleisië afkomstige Nagaenthran Dharmalingam geëxecuteerd vanwege drugshandel. Ook de Maleisiërs Kalwant Singh en Datchinamurthy Kataiah werden dit jaar vanwege drugsmisdrijven opgehangen. In maart werd Abdul Kahar bin Othman geëxecuteerd.

Amnesty is altijd tegen de doodstraf

Amnesty International is zonder uitzondering in alle gevallen tegen de doodstraf. Tot op heden hebben 110 landen de doodstraf voor alle misdaden afgeschaft en meer dan twee derde van alle landen voert de doodstraf in de praktijk niet meer uit.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.