Update voor collectanten januari 2022

Update voor collectanten januari 2022

Namens het gehele collecteteam wensen we je een heel mooi, gelukkig en vooral gezond 2022. Samen gaan we ons ook dit jaar weer inzetten voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven!

collecte
© Amnesty International

Collecte 2022

De collecteweek van Amnesty in 2022 is van 13 tot en met 19 maart 2022.

De coördinator of het wijkhoofd neemt contact met je op. Jullie bespreken dan in welke straten jij gaat collecteren. En jullie spreken af wanneer jij je de collectebus, het legitimatiebewijs en de andere materialen kunt ophalen. Heb je vragen over de collecte? Kijk op website bij de informatie voor collectanten.

colllecte

100 procent QR-collecteren

Dit jaar hebben we een ook een speciale collectebus. Als test gaan we deze aanbieden aan de collectanten in gebieden waar we geen coördinator hebben. Met deze papieren collectebus kun je geen contant geld ophalen, de gever kan alleen doneren via een QR-code. Het geld komt dan direct op de rekening van Amnesty te staan. Mogelijk word jij binnenkort door ons gebeld met de vraag of je met een 100 procent QR-bus op stap wilt. We bellen alleen de collectanten in gebieden waar het niet gelukt is een coördinator te vinden. Je kunt dan aangeven in welke straten je wilt collecteren. Je krijgt dan een papieren zogeheten collecteshield en legitimatiebewijs thuisgestuurd. Na de collecte kan de collectebus bij het oud papier. Je opbrengst kun je zien op de pagina voor collectanten waarvan we je vlak voor de collecte een link sturen.

© Amnesty International

Online collecteren

Net als vorig jaar zullen we dit jaar aan alle mensen die als collectant bij ons geregistreerd staan de online collectebus aanbieden. We sturen 1,5 tot 2 weken voor de collecte een persoonlijke link van waaruit je de collectebus kunt aanmaken.

© Amnesty International

Wijkhoofden en coördinatoren

Heb jij tijd en interesse om buiten het collecteren om wat extra te doen voor de collecte van Amnesty? Laat dan aan je coördinator of wijkhoofd weten dat je geïnteresseerd bent om te helpen als zij hulp kunnen gebruiken. Je kunt je ook rechtstreeks bij ons aanmelden als wijkhoofd of coördinator.