#LetsTalkAboutYES, Nee!
© Toscanabanana

Tweede Kamer, zorg dat de Wet seksuele misdrijven sneller dan 2024 wordt ingevoerd

De Tweede Kamer kan het wetsvoorstel seksuele misdrijven volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in het voorjaar van 2022 behandelen. In het voorstel worden naar verwachting alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar als verkrachting. Maar de minister wil de wet pas in 2024 implementeren. Dat betekent dat slachtoffers nog minstens twee jaar langer onvoldoende worden beschermd door onze wetgeving die nu niet in lijn is met mensenrechten. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel zo snel mogelijk behandelen en zorgen voor snellere implementatie dan 2024.

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus kondigde vorig jaar aan dat hij alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar wil stellen als verkrachting en hij bracht op 8 maart 2021 een nieuw voorstel in consultatie. Het zou een grote doorbraak voor vrouwenrechten en mensenrechten betekenen wanneer niet langer dwang en geweld het uitgangspunt zijn binnen het verkrachtingsdelict maar het ontbreken van instemming (consent) centraal komt te staan.

2024 moet van de baan

Maar helaas gaf de minister inmiddels ook aan dat hij de voorbereidingen voor implementatie van de wet wel in 2022 wil starten, maar pas vanaf 2024 tot daadwerkelijke uitvoering over wil gaan zodat politie, justitie en andere betrokken partijen de tijd hebben om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de gemoderniseerde Wet seksuele misdrijven.

Amnesty International erkent dat er tekorten zijn bij de politie waar creatieve oplossingen voor nodig zijn. Dit mag echter niet betekenen dat voor de implementatie van de wet nog meer dan twee jaar wordt uitgetrokken en de Nederlandse wetgeving tot 2024 nog niet in lijn met de mensenrechtenverdragen is.

Lees ook: Amnesty's position paper rondetafelgesprek seksueel geweld december 2021 Samen met vertegenwoordigers van de actiegroep van vrouwen die een verkrachting hebben meegemaakt is Amnesty op donderdag 9 december 2021 te gast in de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Amnesty pleit in dit rondetafelgesprek over seksueel geweld voor een zo snel mogelijke implementatie van de wet.

Laat slachtoffers niet langer in de kou staan

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State en gaat naar verwachting aankomend voorjaar naar de Tweede Kamer. Amnesty International roept onze volksvertegenwoordiging op om te zorgen dat de nieuwe Wet seksuele misdrijven zo snel mogelijk na goedkeuring wordt geïmplementeerd in plaats van pas in 2024 zodat slachtoffers niet langer in de kou staan en de wet zo snel mogelijk in lijn wordt gebracht met de internationale mensenrechtenstandaarden.

Er zijn inmiddels dertien landen in Europa die het verkrachtingsdelict hebben gebaseerd op het ontbreken van instemming. Amnesty International hoopt dat Nederland zo snel mogelijk het veertiende land wordt zodat ook onze wetgeving het signaal afgeeft dat seks zonder instemming geen seks is, maar verkrachting. We voorkomen daarmee niet iedere verkrachting en niet iedere dader zal worden veroordeeld, maar het stelt de persoonlijke autonomie en lichamelijke integriteit centraal in onze wetgeving.

Meer over dit onderwerp