Doodstraf
© Amnesty International

Saudi-Arabië, voorkom executie van Bahreinse mannen

Saudi-Arabië, voorkom executie van Bahreinse mannen

De Saudische koning Salman bin Abdul Aziz moet de op handen zijnde executie voorkomen van Jaafar Sultan en Sadeq Thamer. De twee Bahreinse, sjiitische mannen zijn na een oneerlijk proces ter dood veroordeeld wegens terrorisme en deelname aan protesten.

De twee mannen werden veroordeeld in een buitengewoon oneerlijk proces op basis van bekentenissen die na martelingen werden afgedwongen.

Grote toename aantal executies

In het overzicht van de doodstraf voor 2021 constateert Amnesty International dat in Saudi-Arabië in 2021 het aantal executies meer dan verdubbelde ten opzichte van het voorgaande jaar. Die piek zette door in maart 2022, toen 81 mensen op één dag werden geëxecuteerd. Door deze doodvonnissen te handhaven, geeft het Saudische rechtssysteem blijk van een grote minachting voor de mensenrechten.

Amnesty’s oproep

Amnesty roept de autoriteiten op snel een onpartijdig en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bewering van de twee mannen dat ze zijn gemarteld en mishandeld. Saudi-Arabië moet ook een officieel moratorium op executies instellen met het oog op een volledige afschaffing van de doodstraf in het land.

Achtergrond

Jaafar Sultan en Sadeq Thamer werden op 8 mei 2015 gearresteerd en gedurende drieënhalve maand incommunicado vastgehouden, dus zonder contact met de buitenwereld. Ze mochten hun familie pas na 115 dagen later bellen, maar daarbij mochten ze van de gevangenismedewerkers niet over de omstandigheden van hun detentie praten.

De rechtbank legde hun in oktober 2021 de doodstraf op. Ze werden berecht voor aan terrorisme gerelateerde aanklachten wegens het smokkelen van explosief materiaal naar Saudi-Arabië en deelname aan anti-regeringsprotesten in Bahrein.

Sultan en Thamer hadden tijdens hun voorlopige hechtenis en ondervragingen geen toegang tot een advocaat. Volgens gerechtelijke documenten vertelden ze de rechtbank dat ze waren gemarteld en dat hun zogenaamde bekentenissen onder dwang waren verkregen.

Amnesty International is tegen de doodstraf, altijd, overal en voor iedereen. De doodstraf is een schending van het recht op leven en de ultieme wrede, onmenselijke en vernederende straf.

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.