Oekraïense soldaten aan de frontlinie aan de grens met Rusland
© 2021 Getty Images

Rusland/Oekraïne: respecteer de mensenrechten in een gewapend conflict

Gisteravond kondigde de Russische president Poetin aan dat hij het bevel heeft gegeven voor ‘vredesoperaties’ in de Oost-Oekraïense zogenaamde ‘Volksrepubliek Donetsk ‘en de ‘Volksrepubliek Loegansk’. Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International reageert: ‘De bescherming van burgers in Oekraïne moet nu de hoogste prioriteit zijn.’

Callamard zegt verder: ‘Terwijl de mogelijkheid van een complete oorlog nu de verpletterende realiteit is, moet er alles aan gedaan worden om het lijden van burgers te minimaliseren en prioriteit te geven aan medemenselijkheid in deze crisis. Alle partijen zijn hiertoe wettelijk verplicht.’  

‘We dringen er bij alle partijen op aan om zich strict te houden aan het internationale humanitaire recht en het mensenrechtenrecht. Zij moeten de bescherming van burgerlevens waarborgen en afzien van onnauwkeurige aanvallen en het gebruik van verboden wapens zoals clustermunitie. Ook roepen we alle partijen op om humanitaire organisaties toe te laten en te faciliteren bij het bieden van hulp aan burgers die geraakt worden door de vijandelijkheden.’

‘Amnesty International zal de situatie scherp in de gaten houden om schendingen van het internationale recht door alle partijen aan het licht te brengen.’

Achtergrond

Amnesty International waarschuwde eerder al voor de mogelijk verschrikkelijke gevolgen voor de mensenrechten als het gewapend conflict tussen Rusland en Oekraïne verder escaleert. Enkele risico’s: burgerdoden, vernietiging van middelen van bestaan en infrastructuur, voedseltekorten en een groot aantal vluchtelingen. Amnesty bracht de vele mensenrechtenschendingen aan het licht van het conflict in het oosten van de Oekraïne in 2014-2015. Daarbij zijn oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd.

Meer over dit onderwerp