Oekraïners bij een opgeblazen brug ten noorden van Kiev, 1 maart 2022
© Aris Messinis/AFP via Getty Images

Ruslands invasie van Oekraïne is een daad van agressie

Amnesty International noemt Ruslands invasie van Oekraïne een duidelijke schending van het Handvest van de Verenigde Naties en een daad van agressie. Dat is een misdrijf volgens het internationaal recht. Amnesty roept op iedereen die hierbij betrokken is te berechten. Hun persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid voor deze daad en voor de vele misdrijven die zij tot nu toe in Oekraïne pleegden, moet hierin worden meegenomen.

Het VN-Handvest verbiedt het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een staat. Hier mag alleen van worden afgeweken uit zelfverdediging of als de VN-Veiligheidsraad hiertoe toestemming geeft. Van beide is in dit geval geen sprake. Amnesty roept de VN-lidstaten daarom op het VN-Handvest te handhaven.

Amnesty wijst erop dat volgens het internationaal recht alle staten internationale conflicten moeten oplossen op een vreedzame manier en zodanig dat de internationale vrede, veiligheid en rechtvaardigheid geen gevaar lopen.

Agressie

‘Ruslands invasie van Oekraïne is zwaar en ernstig en kent slechts één kenmerk: agressie. Rusland valt het hart van Oekraïne binnen en is uit op het afzetten van de wettelijk gekozen regering. Dat heeft een enorme invloed op de levens, veiligheid en het welzijn van burgers. De redenen die Rusland aandraagt kunnen in de verste verte deze daden niet rechtvaardigen. Toch wordt dit allemaal gepleegd door een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad’, zegt Agnes Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

‘Alle VN-lidstaten moeten de daden van Rusland ondubbelzinnig veroordelen. Ruslands schaamteloze minachting voor de regels en principes van de VN mag anderen niet aanmoedigen om dit voorbeeld te volgen. Ook mag het vermogen van de VN om dergelijk gedrag aan banden te leggen niet worden ondermijnd.’

Sinds de Russische invasie op 24 februari begon, heeft Amnesty de toename van het aantal schendingen van humanitair recht en mensenrechtenrecht gedocumenteerd. Het gaat onder andere om het doden van burgers bij onnauwkeurige aanvallen in woonwijken en op infrastructuur. Aanvallen op beschermde gebouwen als ziekenhuizen en scholen, het gebruik van onnauwkeurige wapens en het gebruik van verboden wapens als clusterbommen zijn allemaal oorlogsmisdrijven.

Amnesty’s oproep

Amnesty dringt er bij de VN-lidstaten op aan om gezamenlijk Ruslands misdrijven van agressie te veroordelen, hulp te bieden aan de Oekraïense burgers en vluchtelingen en ervoor te zorgen dat Rusland de wereld niet meevoert in een afgrond van geweld, schendingen en onveiligheid.

Amnesty verwelkomt de beslissing van de aanklager van het Internationaal Strafhof om een onderzoek naar Oekraïne te starten en roept alle lidstaten op daaraan mee te werken. Het verzamelen en bewaren van bewijs is van cruciaal belang om vervolging in de toekomst mogelijk te maken.

Lees ons uitgebreide Engelstalige nieuwsbericht

Meer over dit onderwerp