© Alliance "Women of the Don"

Rusland: mensenrechtenverdediger Valentina Cherevatenko kan twee jaar cel krijgen

De prominente Russische mensenrechtenactivist Valentina Cherevatenko is officieel aangeklaagd voor het ‘zich op kwaadwillende wijze onttrekken aan haar plichten’ in het kader van de ‘buitenlandse-agenten-wet’. Als ze veroordeeld wordt, kan ze twee jaar gevangenisstraf tegemoetzien.

Cherevatenko is oprichtster en voorzitster van de ngo Women of the Don Foundation for Civil Society Development and Human Rights, dat zich in de noordelijke Kaukasus inzet voor onder andere vrouwenrechten en conflictoplossing. Voor een van haar projecten ontvangt de ngo financiële steun van de Duitse Heinrich Böll Stichting.

In oktober 2015 werd de Women of the Don Foundation door de Russische overheid geclassificeerd als een ‘buitenlandse agent’. De ‘buitenlandse-agenten-wet’ werd in 2012 van kracht en maakt deel uit van de pogingen van de Russische staat om het recht op de vrijheid van vereniging te beknotten, een universeel mensenrecht. De wet verplicht een ngo zich als ‘buitenlandse agent’ te laten registreren wanneer deze financiële steun uit het buitenland ontvangt en zich bezighoudt met wat de wet in vage bewoordingen ‘het ondernemen van politieke activiteiten’ noemt.

Cherevatenko is de eerste mensenrechtenverdediger die op grond van deze wet in staat van beschuldiging is gesteld.