Palmolieplantage

Pensioenconvenant: Amnesty blij met ondertekening

Vandaag werd in Den Haag het pensioenconvenant ondertekend door meer dan zeventig pensioenfondsen, de pensioenfederatie, de overheid, de vakbonden FNV en CNV en zes maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International.

Met het ondertekenen van de overeenkomst kunnen de fondsen eraan bijdragen dat beleggingen duurzaam zijn en niet bijdragen aan bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen.

Amnesty optimistisch

‘Wij zijn blij dat een groot aantal pensioenfondsen dit convenant heeft ondertekend’, zegt Emine Bozkurt, directeur mensenrechtenbeleid van Amnesty International. ‘We hebben er vertrouwen in dat het een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verder maatschappelijk verantwoord maken van beleggingen van pensioenfondsen. Als pensioenfondsen de lat hoog leggen, zal dit doorwerken in het beleid en de praktijk van de bedrijven waarin ze beleggen. Uiteindelijk is ons doel dat bedrijven opereren met respect voor mensenrechten.’

Fondsen kunnen invloed uitoefenen

Het achterliggende doel van het convenant is dat pensioenfondsen hun (financiële) invloed gebruiken om bedrijven te bewegen tot een duurzame bedrijfsvoering, waarin recht wordt gedaan aan mens, dier, milieu en klimaat. Door de risico’s en negatieve gevolgen van beleggingen zichtbaar te maken aan de hand van internationale richtlijnen, worden de pensioenfondsen in staat gesteld om hun invloed aan te wenden om schendingen van mensenrechten of milieuschade te voorkomen en tegen te gaan.

Zeker zolang er geen wetgeving is, is dit convenant een heel belangrijk instrument om de pensioensector duurzamer te maken, ook op het gebied van mensenrechten. Het convenant geldt voor vier jaar. Het gaat om een bedrag van 1.150 miljard euro dat de pensioenfondsen beleggen. Amnesty ondertekende eerder convenanten met banken en verzekeraars.

 

Kijk hier voor de foto’s van de ondertekening van het pensioenconvenant en lees het hele persbericht.

Lees het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen.