coronavirus

Honderd organisaties roepen Europese regeringen op recht op abortus te beschermen

Europese overheden mogen de coronacrisis niet aanwenden om het recht op abortus verder in te perken. Ook in deze tijden moeten zij ervoor zorgen dat vrouwen op een laagdrempelige en veilige manier abortus kunnen ondergaan. Deze oproep doen honderd organisaties, waaronder Amnesty International.

Verschillende Europese landen hebben de abortuszorg bestempeld als niet-essentiële zorg. Veel ziekenhuizen en klinieken hebben hun abortuszorg geminimaliseerd of helemaal gesloten. Daardoor wordt het voor meisjes en vrouwen steeds moeilijker om op een veilige manier hun zwangerschap af te breken.

Corona excuus strengere wetgeving

Ook wordt de crisis in verschillende landen misbruikt om nog strengere wetgeving erdoorheen te jagen. Zo discussieert het Poolse parlement binnenkort over een draconische wet die de al bestaande strikte wetgeving nog strikter zou maken door geen abortus meer toe te staan wanneer het ongeboren kind ernstige gezondheidsproblemen vertoont.

In zes landen in Europa – Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, Poland en San Marino – is abortus verboden of zeer beperkt toegestaan. Vrouwen zijn daar gedwongen om uit te wijken naar andere landen. Die optie vervalt nu door de coronamaatregelen.

Oproep Amnesty

Abortuszorg is essentiële zorg. Europese regeringen mogen deze crisis niet gebruiken om het recht op abortus in te perken. Ze moeten alle belemmeringen opheffen zodat vrouwen gebruik kunnen blijven maken van veilige en legale abortuszorg.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn de abortusklinieken nog open. Wel zijn er zorgen dat de abortuspil voor het eerste trimester niet beschikbaar is per post voor vrouwen die genoodzaakt zijn in thuisisolatie te verblijven. Vrouwenorganisaties, waaronder Bureau Clara Wichmann, verzoeken daarom aan de minister om in ieder geval tijdens de coronacrisis het mogelijkheid te maken om de pil naar cliënten op te sturen na een telefonisch consult en met inachtneming van de bedenktijd van vijf dagen. Amnesty Nederland onderschrijft de oproep voor veilige abortuszorg ten tijde van de coronamaatregelen.

Lees hier de oproep.

Meer over dit onderwerp