Afbeelding van de campagne Let's Talk About YES
© Tosca van der Weerden

Op Valentijnsdag komen scholen in actie tegen seksueel geweld

Op Valentijnsdag gaat Amnesty International op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s het gesprek aan over consent (wederzijdse instemming) bij seks. Amnesty grijpt de dag van de liefde aan om dit belangrijke onderwerp bespreekbaar te maken in de klas en om er een nieuw lespakket over te introduceren. Want zoals het schandaal rondom The Voice of Holland laat zien, is het hoog tijd voor een maatschappelijke verandering.

Ieder jaar organiseert de educatieafdeling van Amnesty International een Valentijnsactie voor scholen. De leerlingen sturen tijdens deze actie een kaartje naar activisten om hen te steunen in hun dappere strijd tegen onrecht. Dit jaar staat deze actie in het teken van Amnesty’s campagne Let’s Talk About YES. Amnesty vraagt leerlingen te schrijven naar Nederlandse activisten die strijden tegen seksueel geweld.

Let’s Talk About YES

Verkrachting is een ernstige mensenrechtenschending: het schendt de integriteit van het lichaam. Amnesty voert campagne om ervoor te zorgen dat in Nederland de norm is dat seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en instemming. Met de campagne Let’s Talk About YES wil Amnesty, met name onder jongeren, de dialoog over consent op gang brengen. Daarnaast moet de wet snel worden aangepast omdat deze nu onvoldoende bescherming biedt aan slachtoffers.  Er ligt een wetsvoorstel om alle vormen van onvrijwillige seks verkrachting als zodanig strafbaar te stellen. Amnesty pleit ervoor dat de wet nog dit jaar wordt aangepast en in werking treedt.

‘Educate your children!’

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg bewust worden van wat consent is. Bij de Valentijnsactie hoort dan ook een speciale lesbrief voor groep 7 en 8 in het primair onderwijs. Kinderen leren daarbij wat wederzijdse instemming is, om grenzen aan te geven, en die van een ander te respecteren.

Lespakket BRAVE over consent

Het voortgezet onderwijs kan gebruikmaken van het nieuwe lespakket BRAVE met verdiepingslessen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en waarom het een mensenrechtenschending is. Aan de hand van aansprekende video’s, interactieve vragen en achtergrondinformatie krijgen leerlingen en studenten de kans om meteen in actie te komen voor Let’s Talk About YES!

Veiligheid in de klas

Het thema consent kan veel emoties losmaken in de klas. Amnesty vindt het daarom extra belangrijk dat de lessen veilig kunnen plaatsvinden. Scholen kunnen een van Amnesty’s vrijwillige gastdocenten inhuren, die specifiek op dit thema getraind zijn. Docenten die zelf met het materiaal aan de slag willen, kunnen terecht op een speciale website om de les zo goed mogelijk te voor te bereiden.

Meer informatie over de Valentijnsactie 

Meer informatie over het lespakket BRAVE

 

Meer over dit onderwerp