Oeganda

Oeganda: belasting op socialemedia-gebruik onderdrukt de vrije meningsuiting

Wie in Oeganda sociale media wil gebruiken, moet daarvoor vanaf 1 juli 2018 belasting betalen. In maart kondigde president Museveni de belastingheffing voor gebruikers van platforms zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype en Viber al aan. Dit zou nodig zijn om ‘geroddel’ tegen te gaan. In de praktijk betekent de belasting een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Autoriteiten moeten vrije meningsuiting juist beschermen

‘Het is niet aan de Oegandese autoriteiten om te bepalen welke discussies die op sociale media plaatsvinden, zinvol zijn. Het is juist hun verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat iedereen onbelemmerd kan gebruikmaken van het recht op vrije meningsuiting, zowel online als offline’, zegt Joan Nyanyuki, Amnesty’s directeur Oost-Afrika.

‘Sociale media zoals Facebook en WhatsApp hebben kanalen geopend waarmee mensen in Oeganda goedkoper met elkaar kunne communiceren en informatie delen. Door gebruikers ervoor te laten betalen, is deze manier van communicatie voor mensen met een laag inkomen afgesloten. Zo worden zij beperkt in hun recht op vrije meningsuiting, wat een negatief effect heeft op andere mensenrechten. Dit is een duidelijke poging om afwijkende meningen te smoren onder het mom van het spekken van de overheidskas.’

Oeganda moet verdragen nakomen

Amnesty International dringt er bij de Oegandese autoriteiten op aan het recht op vrijheid van meningsuiting te respecteren en te bevorderen en op geen enkele wijze te beperken, offline dan wel online. Dit recht is vastgelegd in artikel 9 van het Afrikaans Handvest voor de Rechten van de Mens en Volken en in het Internationaal Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten die beide door Oeganda zijn geratificeerd.