Nederlands-Jemenitische man wordt willekeurig vastgehouden in Saudi-Arabië

Amnesty International roept de Saudische autoriteiten op om Fahd Ramadhan onmiddellijk vrij te laten. De Nederlands-Jemenitische man wordt al meer dan zes maanden willekeurig vastgehouden in Saudi-Arabië zonder aanklacht of toegang tot juridische bijstand.

Op 20 november 2023, twee dagen na aankomst in Saudi-Arabië, kreeg Fahd Ramadhan een telefoontje van het Departement van Strafrechtelijk Onderzoek in Jeddah, met het verzoek zich bij de politie te melden, zonder dat hij verdere uitleg kreeg. Toen hij diezelfde dag op het politiebureau aankwam, hielden de veiligheidsdiensten hem aan zonder hem een reden te geven. Hij kreeg niet de mogelijkheid om een advocaat aan te stellen. Ramadhan mocht kort met zijn vrouw bellen, maar mocht haar niet vertellen waar hij werd vastgehouden.     

‘Het is schandalig dat de Saudische autoriteiten Fahd Ramadhan nu al meer dan zes maanden achter de tralies hebben gezet zonder hem van enig misdrijf te beschuldigen of hem de gelegenheid te geven zijn detentie aan te vechten. En dat terwijl hem de toegang tot adequate medische zorg en juridische bijstand wordt ontzegd,’ aldus Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International in Nederland.   

‘De Saudische autoriteiten moeten Ramadhan onmiddellijk vrijlaten, tenzij er bewijs is dat wijst op een redelijke verdenking van zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit. Dit feit mag niet in strijd zijn met internationale mensenrechtenwetgeving en -normen. In afwachting van zijn vrijlating moet Ramadhan niet alleen adequate medische zorg en toegang tot juridische vertegenwoordiging krijgen, maar ook regelmatig bezoek van de Nederlandse ambassade in Riyad.’ 

Achtergrond

Fahd Ramadhan is geboren in Saudi-Arabië en was op 18 november 2023 naar het land teruggekeerd om papierwerk te verzamelen om een aanvraag voor staatsburgerschap in Nederland af te ronden, waar hij sinds 2018 asielbescherming geniet.   

Nadat hij op 20 november was gearresteerd, hielden de autoriteiten Ramadhan tussen 21 november 2023 en 1 januari 2024 in incommunicado-detentie. Toen Ramadhans zus hem op 1 januari 2024 mocht bezoeken, vertelde hij haar dat zijn verhoor was beëindigd, maar dat hij geen juridische bijstand had gekregen en niet op de hoogte was van enige formele aanklacht tegen hem.  

In januari 2024 stelde de familie van Ramadhan een advocaat aan die hem probeerde te bezoeken in de gevangenis, maar geen toestemming kreeg om hem te zien. Volgens de familie kreeg de advocaat van de gevangenisautoriteiten te horen dat hij zich niet met de zaak moest bemoeien.    

In februari 2024 kreeg Ramadhan de Nederlandse nationaliteit. Ambtenaren van de Nederlandse ambassade in Riyad mochten hem op 21 maart bezoeken in de gevangenis. Hij vertelde aan hen dat hij een paar jaar geleden online sympathiseerde met een criticus van de Saudische koninklijke familie en vermoedde dat dat de reden was voor zijn detentie. 

In mei 2024 vertelde Ramadhan zijn familie dat hij geen adequate medische zorg kreeg voor zijn diabetes. 

 

Saudi-Arabië onderdrukt elke vorm van kritiek

Amnesty International heeft gedocumenteerd hoe de Saudische autoriteiten steeds harder optreden tegen de vrijheid van meningsuiting, waarbij zowel burgers als buitenlanders het doelwit zijn. Velen van hen zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, enkel en alleen omdat ze op vreedzame wijze gebruik maakten van hun recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Hieronder valt ook het bekritiseren van de regering en haar beleid.   

De rechtsgang in deze zaken voldoet bij lange na niet aan de internationale normen voor een eerlijk proces. Individuen worden vaak incommunicado vastgehouden zonder aanklacht, in eenzame opsluiting en hebben geen toegang tot advocaten of de rechtbank om de rechtmatigheid van hun detentie aan te vechten. 

Ook oproep aan Nederland

‘Gezien de grimmige staat van dienst van Saudi-Arabië op het gebied van willekeurige detentie, is het noodzakelijk dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken er alles aan doet om te pleiten voor de onmiddellijke vrijlating van Fahd Ramadhan en ervoor zorgt dat hij naar Nederland kan terugkeren,” aldus Dagmar Oudshoorn. 

Meer over dit onderwerp