© SHAH MARAI/AFP/Getty Images

Nederland, stuur Afghaanse tolk niet terug

Nederland, stuur Afghaanse tolk niet terug

Nederland is van plan om F. uit te zetten naar Afghanistan. De Afghaanse tolk werkte 13 jaar voor het Amerikaanse leger in Afghanistan. Als hij wordt teruggestuurd moet hij vrezen voor zijn leven. Afghanistan is een onveilig land, zeker voor iemand die werkte voor de buitenlandse strijdkrachten. Nederland moet onmiddellijk de voorgenomen uitzetting stopzetten en F. asiel verlenen.

F. ontvluchtte Afghanistan in 2015 en vestigde zich in Nederland. De Nederlandse overheid erkent dat tolken extra gevaar lopen als ze naar Afghanistan terugkeren. Maar om bescherming te krijgen moet een tolk ook bewijzen zijn dat hij of zij als individu doelwit was. De Nederlandse overheid vond dat F. dit niet kon bewijzen en wees daarom zijn asielverzoek af.

Bedreigingen door Taliban

Volgens de UNHCR richten de Taliban en andere gewapende groepen hun pijlen op een brede groep mensen die zich volgens hen heeft ‘misdragen’, onder wie tolken die voor ‘vijandige’ landen werken. Het European Asylum Support Office geeft ook aan dat mensen die werken voor buitenlandse militaire troepen, en vooral tolken en bewakers, een belangrijk doelwit zijn voor de Taliban. Zij kunnen gemakkelijk geïdentificeerd worden en zijn daardoor een simpel doelwit. De Taliban waarschuwde mensen al meermaals om niet voor regeringen en internationale strijdkrachten te werken. Mochten ze dat wel doen, dan zou dat consequenties hebben.

Afghanistan onveilig land

Afghanistan is een zeer onveilig land. Sinds 2014 is de veiligheidssituatie verslechterd en is het geweld overal in het land geëscaleerd, ook in Kabul. De Global Peace Index van 2019 noemt Afghanistan het ‘minst vredige’ land ter wereld. Het stoot daarmee Syrië van de eerste plaats.

In de eerste zes maanden van 2019 vielen er in Afghanistan het hoogste aantal burgerslachtoffers ooit gemeten: UNAMA registreerde 3.812 slachtoffers (1.366 doden en 2.446 gewonden). De presidentsverkiezingen van 28 september 2019 stonden ook in het teken van geweld. Stemmers, medewerkers van stembureaus en leden van de veiligheidstroepen werden bestookt met verschillende bom- en mortieraanvallen. Ten minste vier mensen werden gedood en tachtig raakten er gewond.

Stop uitzettingen

Eduard Nazarski: ‘We zijn geschokt dat zelfs dit asielverzoek is afgewezen. Afghanistan is een zeer onveilig land. Niemand zou naar Afghanistan mogen worden uitgezet, laat staan iemand die als tolk heeft gewerkt. Nederland moet deze uitzetting onmiddellijk tegenhouden en stoppen met uitzettingen naar Afghanistan.’

 

Afghanistan is onveilig

Nederland moet Afghaanse tolk niet terugsturen

Kom in actie