Vlag Maleisië

Maleisië: schokkend rapport over mishandeling inheemse bevolking

Inheemse gemeenschappen zijn in Maleisië slachtoffer van voortdurende intimidatie, geweld, arrestaties en worden zelfs gedood omdat ze op vreedzame wijze voor hun landrechten opkomen.

Het Amnesty-rapport “The Forest Is Our Heartbeat”: The Struggle to Defend Indigenous Land in Malaysia staat beschrijft op welke wijze leden van inheemse gemeenschappen en de mensen die voor hen opkomen worden mishandeld.

‘De regering faalt als het aankomt op de bescherming van de landrechten van de inheemse bevolking die volgens de Maleisische wet zijn erkend’, zegt Rachel Chhoa-Howard van Amnesty International. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat de federale en de landelijke autoriteiten ontkennen dat grootschalige schendingen van de landrechten plaatsvinden. De nieuwe regering moet snel ingrijpen en hervormingen doorvoeren, zoals zij in de aanloop naar de verkiezingen heeft beloofd.’

Gewelddadig optreden

Mensen die als ‘gangsters’ worden omschreven, vallen overal in Maleisië straffeloos gemeenschapsleiders en activisten aan. Anderen vertelden Amnesty dat politieagenten en overheidsfunctionarissen de inheemse bevolking bedreigen, arresteren en onderzoeken naar hen instellen.

Ook hebben de autoriteiten vreedzame blokkades vernield van gemeenschappen die hun landrechten proberen te beschermen. Niet alleen worden leden van de gemeenschappen belaagd, maar er zijn ook journalisten opgepakt die over protesten verslag doen.

Straffeloosheid

Uit het rapport blijkt dat schenders niet worden berecht. Amnesty heeft slechts een zaak gevonden waarvoor een persoon wegens een misdrijf is veroordeeld. Het gaat om de gewelddadige dood van de activist Bill Kayong. De schutter is veroordeeld, maar de mensen die opdracht tot de moord gaven blijven buiten schot en de regering grijpt niet in.

Verkiezingsbelofte

Tien procent van de Maleisische bevolking behoort tot een inheemse gemeenschap. In haar verkiezingsprogramma beloofde de regering de rechten van de inheemse bevolking ‘te erkennen, te steunen en te beschermen’.

De regering hoort de gemeenschappen te informeren over ontwikkelingsprojecten. De gemeenschappen moet daar vooraf in alle vrijheid besluiten of zij daar toestemming voor geven. Dat gebeurt echter niet.

Amnesty’s oproep

Amnesty roept de Maleisische regering op om onmiddellijk stappen te ondernemen om de inheemse bevolking te beschermen, en om snel een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aanvallen op en bedreigingen van de mensen die opkomen voor hun rechten. Ook moet de regering verdragen ratificeren die de rechten van de inheemse bevolking beschermen en bevorderen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

Ook roept Amnesty de regering op om terug te komen op het besluit om het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie niet te ratificeren.

 

Het rapport “The Forest Is Our Heartbeat:” The Struggle to Defend Indigenous Land in Malaysia.