Amnesty verwelkomt voornemen van Maleisië om verplichte doodstraf af te schaffen
© AFP via Getty Images

Amnesty verwelkomt voornemen van Maleisië om verplichte doodstraf af te schaffen

‘We juichen het besluit van de regering van Maleisië toe om de verplichte doodstraf af te schaffen en rechters de vrijheid te geven bij veroordelingen’, zegt Katrina Jorene Maliamauv, directeur van Amnesty International Maleisië.

‘Het is een welkome stap in de goede richting en we dringen erop aan te werken aan volledige afschaffing van deze wrede straf. De regering moet snel de nodige amendementen bij het parlement indienen en alle gevallen waarvoor de verplichte doodstraf geldt herzien.’

‘We hebben keer op keer gedocumenteerd hoe de verplichte veroordeling de meest gemarginaliseerde leden van de samenleving onevenredig schaadt. De doodstraf heeft geen afschrikwekkend effect op het plegen van misdrijven. Het besluit van Maleisië moet een voorbeeld zijn voor andere landen in de regio’, zegt Katrina Jorene Maliamauv.

Achtergrond

Op 10 juni 2022 liet minister Wan Junaidi Tuanku Jaafar weten dat de regering heeft ingestemd met de afschaffing van de verplichte doodstraf. Momenteel staat in Maleisië op elf misdrijven de verplichte doodstraf. Dat geldt ook voor drugsgerelateerde misdrijven, daar wordt het vaakst de doodstraf voor opgelegd. Het besluit van het kabinet zou rechters de vrijheid geven om naar eigen goeddunken een straf op te leggen; die straf hoeft dus niet altijd de doodstraf te zijn. Deze amendementen moeten nog wel worden aangenomen door het parlement voordat ze van kracht worden.

Het kabinetsbesluit vraagt om nader onderzoek voor vervangende straffen voor de elf misdrijven waarop nu de verplichte doodstraf staat. Volgens een schriftelijk antwoord van het parlement in februari 2022 zitten er op dit moment 1.341 mensen in de dodencel in Maleisië. In 905 gevallen werd de doodstraf opgelegd vanwege drugshandel.

Amnesty International is tegen de doodstraf, altijd, overal en voor iedereen.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.

Lees hier het jaarlijkse doodstrafrapport van Amnesty.

Meer over dit onderwerp