Magai Matiop Ngong is vrij!

Op 22 maart 2022 is Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan vrijgelaten. Hij was 15 jaar toen hij ter dood veroordeeld werd, en zat 2 jaar en 8 maanden in de dodencel.

Op 14 november 2017 werd de toen 15-jarige scholier Magai Matiop Ngong ter dood veroordeeld vanwege moord. Hij beweert echter dat het om een ongeluk ging.

Schending van de mensenrechten

De veroordeling en zijn tijd in de dodencel als kind druisen in tegen zowel de Zuid-Sudanese wet als tegen internationale mensenrechtenwetgeving. Zo staat in artikel 37(a) van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat Zuid-Sudan heeft ondertekend, dat de ‘doodstraf noch levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vrijlating wordt opgelegd voor strafbare feiten gepleegd door personen jonger dan achttien jaar.’

Op 29 juli 2020 trok het Hof van Beroep het doodvonnis in omdat Magai Matiop Ngong ten tijde van het misdrijf een kind was. De familie van het slachtoffer ging hiertegen in beroep. Tijdens een nieuwe rechtszaak bepaalde de rechtbank dat Magai een kind was ten tijde van het misdrijf, en werd hij tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van circa 1.300 euro veroordeeld. Daarnaast moest hij 51 koeien betalen als compensatie aan de familie van het slachtoffer.

Afgeketst schot

Magai Matiop Ngong werd in 2017 veroordeeld voor moord op zijn neef. Tijdens zijn rechtszaak probeerde hij uit te leggen dat het niet om moord ging, maar om een ongeluk. Een afgeketst waarschuwingsschot had zijn neef dodelijk geraakt. Toch veroordeelde de rechter hem tot de galg. Magai had geen advocaat die hem bijstond.

Write for Rights

Tijdens Amnesty’s wereldwijde schrijfactie Write for Rights kwamen in 2019 meer dan 765.000 mensen voor Magai Matiop Ngong in actie. Ze riepen de Zuid-Sudanese president Salva Kiir op zijn doodvonnis in te trekken en steunden de jongen met groetenkaarten.

Kinderen ter dood veroordeeld

De zaak van Magai is niet de eerste in Zuid-Sudan waarbij kinderen ter dood veroordeeld werden. In 2017 werden twee mensen geëxecuteerd voor misdrijven die ze hadden begaan toen ze jonger dan achttien waren. In 2018 werd ten minste een persoon opgehangen in de Wau-gevangenis, ook voor een misdrijf dat die als minderjarige beging. In september 2019 werd een man opgehangen in dezelfde gevangenis voor een misdrijf dat hij beging toen hij ongeveer 17 jaar was.

Altijd en overal tegen de doodstraf

Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf, zonder uitzondering, en onafhankelijk van het type misdrijf, de misdadiger in kwestie of de methode die wordt gebruikt om de executie uit te voeren. De doodstraf – het geplande en koelbloedige doden van een mens door de staat uit naam van gerechtigheid – is een fundamentele ontkenning van de mensenrechten. Het druist in tegen het recht op leven zoals dat staat omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Amnesty International roept Zuid-Sudan op om een moratorium op executies in te stellen, alle doodstraffen om te zetten naar gevangenisstraffen en de doodstraf af te schaffen.

Meer over dit onderwerp