De Israëlische nederzetting Kfar Adumim in door Israël bezet Palestijns gebied is een populaire toeristische bestemming.
© Amnesty International

Israël / Bezette Palestijnse Gebieden: VN-lijst van bedrijven in illegale nederzettingen geeft hoop op gerechtigheid

De Verenigde Naties publiceerden een lijst van meer dan honderd bedrijven die werkzaamheden verrichten in illegale Israëlische nederzettingen. Amnesty International vindt dat een belangrijke stap in de richting van gerechtigheid in de Bezette Palestijnse Gebieden.

De lijst die de Verenigde Naties (VN) gisteren uitbrachten, bevat verschillende online toerismebedrijven, waaronder Airbnb, TripAdvisor, Expedia en Booking.com. Uit eerder Amnesty-onderzoek bleek dat deze bedrijven ervoor zorgen dat toeristen de illegale nederzettingen bezoeken. Daarmee dragen zij bij aan het bestaan en uitbreiden van deze nederzettingen.

‘Inwoners vestigen in bezette gebieden is een schending van het humanitair recht en komt neer op een oorlogsmisdrijf. Door de bedrijven te noemen die van deze illegale situatie profiteren, geeft de internationale gemeenschap een sterk signaal af dat de nederzettingen illegaal zijn en niet genormaliseerd moeten worden. Deze bedrijven profiteren van systematische schendingen van de rechten van Palestijnen en verergeren deze’, zegt Amnesty’s Midden-Oostenexpert Saleh Higazi.

Verantwoordelijkheid van bedrijven

Bedrijven die op de lijst voorkomen hebben geen excuus; als ze doorgaan met hun bemoeienis met de Israëlische nederzettingen komen ze willens en wetens hun internationale verplichtingen niet na. Volgens de VN-Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten zijn bedrijven verplicht ‘te vermijden om nadelige invloed op de mensenrechten uit te oefenen of daaraan bij te dragen via hun eigen activiteiten en ertegen op te treden als het zich toch voordoet.’

Amnesty’s oproep

Amnesty roept bedrijven op hun internationale verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met zakendoen in de nederzettingen. Het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten en de Mensenrechtenraad roepen we op de lijst regelmatig te vernieuwen. Dan kunnen bedrijven die verbonden zijn aan mensenrechtenschendingen in de Bezette Gebieden onderzocht worden.

Illegale nederzettingen

Als een bezettende macht nederzettingen bouwt in bezet gebied en toestaat dat haar inwoners daar gaan wonen, pleegt het oorlogsmisdrijven volgens het internationaal recht. Nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden zijn gebouwd op illegaal toegeëigend land en hebben geleid tot ernstige en systematische mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen.