Palestijnse hulpdiensten en burgers zoeken naar slachtoffers bij verwoeste gebouwen in Zuid Gaza.
© Ahmad Hasaballah/Getty Images

Israël/Bezette Palestijnse Gebieden: Dringende oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren door alle partijen

Amnesty International doet een dringende oproep voor een onmiddellijk staakt-het-vuren door alle partijen in de bezette Gazastrook en Israël. Dit is noodzakelijk om verder verlies van burgerlevens te voorkomen en om de toegang tot levensreddende hulp voor de mensen in Gaza te verzekeren te midden van een ongekende humanitaire catastrofe.

Ongekende verwoestingen

‘De afgelopen tweeënhalve week waren we getuige van verschrikkingen op een onvoorstelbare schaal in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Meer dan 2 miljoen mensen in de Gazastrook worstelen om te overleven te midden van een catastrofale humanitaire crisis. Het aantal burgerslachtoffers is ongekend hoog. In Gaza zijn meer dan 6.546 mensen gedood, in Israël ten minste 1.400 en duizenden anderen raakten gewond. Hamas gijzelde meer dan 200 mensen. Alle partijen in het conflict gaan onverminderd door met het plegen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, waaronder oorlogsmisdrijven. Tegenover zulke ongekende verwoestingen en leed moet de menselijkheid zegevieren,’ zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

Oproep tot staakt-het-vuren

‘Er moet dringend actie worden ondernomen om burgers te beschermen en meer menselijk lijden te voorkomen. We roepen alle leden van de internationale gemeenschap op om de handen ineen te slaan en een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren te eisen van alle partijen in het conflict.’

Amnesty International sluit zich aan bij de speciale rapporteur voor de mensenrechten in de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, de VN-agentschappen die in Palestina werken en vele mensenrechtendeskundigen, vertegenwoordigd door een lange lijst van speciale VN-procedures, de secretaris-generaal van de VN en de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN die ook oproepen tot een staakt-het-vuren.


Teken de petitie

Roep op tot staakt-het-vuren in Gaza-conflict om meer burgerslachtoffers te voorkomen.

ja, ik help mee

Duizenden slachtoffers

Sinds de afschuwelijke aanvallen in het zuiden van Israël op 7 oktober, waarbij Hamas en andere gewapende groepen volgens Israëlische autoriteiten ten minste 1.400 mensen doodden en meer dan 200 gijzelaars namen, voor het merendeel burgers, hebben Israëlische troepen duizenden lucht- en grondaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Daarbij kwamen volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Gaza meer dan 6.546 mensen om, voornamelijk burgers, waaronder ten minste 2.704 kinderen. Meer dan 17.439 mensen raakten gewond en meer dan 2.000 lichamen liggen nog steeds onder het puin, terwijl de gezondheidssector is verwoest.

Het aanstaande grondoffensief van de Israëlische strijdkrachten zal waarschijnlijk catastrofale gevolgen hebben voor de burgers van Gaza. Daar dreigt het Israëlische leger mee tegen burgers die in het noorden van Gaza blijven. Burgers in Israël worden ook nog steeds aangevallen door willekeurig raketvuur van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza.

Toegang voor hulporganisaties

‘In het licht van de ongekende humanitaire ramp in Gaza die met de dag erger wordt, is een onmiddellijk staakt-het-vuren door alle partijen van vitaal belang. Dit moet hulporganisaties in staat stellen voldoende hulp de Gazastrook binnen te krijgen en deze veilig en onvoorwaardelijk te verdelen. Het zou ziekenhuizen de kans geven om levensreddende medicijnen, water en apparatuur te ontvangen en om beschadigde afdelingen te repareren,’ zei Agnes Callamard.

‘Een onmiddellijk staakt-het-vuren is ook de meest effectieve manier om burgers te beschermen nu de strijdende partijen ernstige schendingen blijven begaan. Het zou het stijgende dodental onder de burgerbevolking in Gaza kunnen voorkomen en zou ook een kans kunnen bieden om de veilige vrijlating van gijzelaars te bewerkstelligen.’

Bewijzen van oorlogsmisdrijven

Amnesty International documenteerde bewijzen van oorlogsmisdrijven door Israëlische strijdkrachten en Hamas en andere gewapende groepen. Een staakt-het-vuren zou ook onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdrijven door alle partijen mogelijk kunnen maken, onder meer door het Internationaal Strafhof en de onafhankelijke onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.

Hun werk is van vitaal belang. Het beëindigen van de langdurige straffeloosheid voor oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid en het garanderen van gerechtigheid en genoegdoening voor de slachtoffers zijn essentieel om herhaling van deze wreedheden te voorkomen. Ook kunnen daarmee de onderliggende oorzaken van het conflict, zoals het systeem van apartheid dat Israëls aan alle Palestijnen oplegt, worden aangepakt.

Amnesty International herhaalt ook haar oproepen voor:

– Een einde aan onwettige aanvallen, waaronder willekeurige aanvallen, directe aanvallen op burgers en burgerobjecten, en onevenredige aanvallen.

-Israël om onmiddellijk humanitaire hulp toe te staan aan de burgers van de bezette Gazastrook, de 16 jaar durende illegale blokkade van Gaza op te heffen en onmiddellijk toegang te verlenen aan de onafhankelijke onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.

-De internationale gemeenschap om een alomvattend wapenembargo op te leggen aan alle partijen in het conflict, aangezien er ernstige schendingen worden begaan die neerkomen op misdaden volgens het internationaal recht.

-Het voortzetten en volledig steunen van het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof naar de situatie in Palestina.

-Hamas en alle andere gewapende groeperingen om onvoorwaardelijk en onmiddellijk alle gegijzelde burgers vrij te laten en degenen die gevangen worden gehouden humaan te behandelen, onder meer door medische behandeling te bieden, in afwachting van hun vrijlating.

-Israël om alle Palestijnen die willekeurig worden vastgehouden vrij te laten.

-Het aanpakken van het conflict bij de wortel, onder andere door Israëls systeem van apartheid tegen alle Palestijnen te ontmantelen.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek van Amnesty International maakte duidelijk hoe Hamas en andere gewapende groepen uit de bezette Gazastrook op 7 oktober lukraak raketten op Israël afvuurden. Ze stuurden strijders die ernstige schendingen van het internationaal recht begingen, zoals standrechtelijke executies van burgers en gijzelingen. Dit komt neer op het begaan van oorlogsmisdrijven.

De organisatie documenteerde ook vernietigend bewijs van oorlogsmisdrijven door Israëlische troepen in hun Gaza-offensief, waaronder willekeurige aanvallen en collectieve bestraffing, die hebben geleid tot massale burgerslachtoffers, het wegvagen van hele families en het verwoesten van woonwijken. Deze schendingen moeten worden onderzocht als oorlogsmisdrijven.

Meer over dit onderwerp