In de Amerikaanse staat Texas is executiedatum terdoodveroordeelde ingetrokken

In de Amerikaanse staat Texas is de executie van Andre Thomas, die gepland stond op 5 april 2023, ingetrokken. De rechter besloot hiertoe nadat de advocaten van Thomas meer tijd hadden gevraagd om zijn veroordeling aan te vechten in verband met zijn mentale gezondheid.

De Amerikaanse grondwet verbiedt de executie van mensen die niet in staat zijn de reden voor hun straf te begrijpen. Andre Thomas lijdt al lange tijd aan onder meer schizofrenie, en ervoer een langdurige en ernstige psychose op het moment van het misdrijf.

Executie geesteszieken verboden

In de zaak Ford versus Wainwright in 1986 bevestigde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de executie van ‘geesteszieken’ in strijd is met het verbod van het achtste amendement van de Amerikaanse grondwet op ‘wrede en ongebruikelijke straffen’.

Achtergrond

Andre Thomas kreeg het doodvonnis opgelegd voor een moord die hij in 2004 pleegde. Hij groeide op in armoede in een gezin met geestelijke beperkingen. Hij werd verwaarloosd en mishandeld en leed vanaf zeer jonge leeftijd aan hallucinaties. Hij deed meermalen een poging zichzelf te doden.

Er werden dit jaar acht executies uitgevoerd in de VS, waarvan vier in Texas. Dit brengt het totale aantal executies in de VS op 1.566 sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1976 het opleggen van de doodstraf weer goedkeurde. Texas is goed voor 582 van deze executies, 37 procent van het totale aantal in de VS sinds 1976. Dat zijn 461 executies meer dan de volgende staat dat de meeste doodvonnissen uitvoerde, het naburige Oklahoma.

 

Lees meer over Amnesty’s standpunt over de doodstraf.

Meer over dit onderwerp