Wesa geeft les in zijn mobiele school
© AFP via Getty Images

In Afghanistan is onderwijsactivist vrijgelaten

Amnesty International is verheugd dat in Afghanistan activist Matiullah Wesa is vrijgelaten. De Taliban arresteerden hem op 27 maart 2023.

Wesa zette zich in voor onderwijs, in het bijzonder voor meisjes, in afgelegen gebieden in Afghanistan. Hij bezocht die gebieden met zijn mobiele school. Na zijn vrijlating bedankte Wesa zijn vrienden voor hun steun en beloofde hij zijn werk voort te zetten. ‘Onze hoop en doelen zullen niet veranderen, noch worden verbroken, we zullen doorgaan met onze liefdadigheidsdiensten’, twitterde hij.

Matiullah Wesa richtte de vrijwilligersorganisatie PenPath op om onderwijs te geven aan meisjes op het platteland en afgelegen gebieden. PenPath verstrekte ook lesboeken en doorkruiste met een mobiele school het land. Wesa zette meer dan veertig scholen op. Volgens de Taliban waren dit illegale activiteiten omdat meisjes in Afghanistan na de basisschool geen onderwijs meer mogen volgen. Veel van de 3.000 vrijwilligers die voor de Wesa’s onderwijsorganisatie werkten, doken onder uit angst om ook te worden opgepakt.

Steun van religieuze en stamleiders

Tegen Trouw zei Wesa in december 2022 in een interview: ‘Veel van onze scholen zijn bij mensen thuis en in kleine dorpen. We zijn voortdurend in contact met de religieuze leiders en stamleiders in die dorpen. Veel van hen zijn het ook niet eens met het sluiten van middelbare scholen en universiteiten voor vrouwen en meisjes. Daarom kunnen we, met hun steun, doorgaan.’

Protest tegen schoolverbod voor meisjes

Op 15 augustus 2021 namen de Taliban de macht over in Afghanistan en kwam er een verbod op onderwijs voor vrouwen op middelbare scholen en later op universiteiten. In reactie hierop leidde Wesa openbare campagnes en bijeenkomsten waar werd geëist dat de Taliban de onderwijsinstellingen voor meisjes en vrouwen in Afghanistan heropenden. Na zijn arrestatie reisden gemeenschapsoudsten uit heel Afghanistan voor een ontmoeting met de Taliban om de vrijlating van Wesa te vragen.

Lees meer over de situatie in Afghanistan na de machtsovername door de Taliban.

 

Meer over dit onderwerp