Vluchtelingen aan de grens tussen Servië en Hongarije
© Reuters/Laszlo Balogh

Hongarije: Hof van Justitie van de EU verwerpt anti-migrantenwet ‘Stop Soros’

Op 16 november 2021 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Hongaarse ’Stop Soros’-wet in strijd is met de wetgeving van de EU.

Met het Soros-pakket – genoemd naar de Amerikaanse filantroop George Soros – wordt de legale hulp aan asielzoekers en migranten gecriminaliseerd. Zelfs het geven van voedsel of geld aan migranten of het maken of uitdelen van folders die de vluchtelingeproblematiek belichten, is strafbaar.

‘Regering moet wet intrekken’

‘De uitspraak van de rechtbank geeft een ondubbelzinnig signaal af dat de intimidatiecampagne van de Hongaarse regering, gericht op mensen die opkomen voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers, niet kan en niet zal worden getolereerd’, zegt David Vig, directeur van Amnesty Hongarije. ‘Het is nu tijd dat de Hongaarse regering de beslissing van de rechtbank uitvoert en deze schandelijke wetgeving onmiddellijk intrekt. We dringen er bij de regering ook op aan om een omgeving te garanderen waar ngo’s en activisten hun essentiële werk vrij en zonder intimidatie kunnen uitvoeren.’

Achtergrond

In de uitspraak van 16 november 2021 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat Hongarije zowel de procedures als de EU-richtlijnen voor opvang heeft geschonden door asielverzoeken van mensen die via een ‘veilig doorreisland’ in Hongarije aankomen, af te wijzen omdat ze niet ontvankelijk zouden zijn. De rechtbank oordeelde ook dat Hongarije de activiteiten van mensen die hulp bieden aan asielzoekers onrechtmatig strafbaar heeft gesteld.

Een vaag geformuleerde wijziging van het Hongaarse Wetboek van strafrecht stelde een reeks legitieme activiteiten in verband met migratie strafbaar, waardoor ze bestraft konden worden met maximaal 1 jaar gevangenisstraf. Het gaat hierbij om ‘grensbewaking’, ‘voorbereiding of verspreiding van voorlichtingsmateriaal’ en de ‘opbouw of exploitatie van een netwerk ter ondersteuning van illegale immigratie’.

Amnesty International betwistte eerder al de grondwettigheid van de wet, maar het Hongaarse Grondwettelijk Hof verwierp de klacht omdat het de wetgeving niet in strijd met de Hongaarse grondwet achtte.

Lees meer over de verstikking van het maatschappelijk middenveld in Hongarije.

Meer over dit onderwerp